Kalendarz akademicki 2013/2014

SEMESTR ZIMOWY

 • Dni Organizacyjne dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich: 23-27 września 2013 r.
  • WT i WMP - 3 września 2013 r.
  • WNH i WFCH - 24 września 2013 r.
  • WNHiS i WPK - 25 września 2013 r.
  • WPiA - 26 września 2013 r.
  • WBNS, WNP i WSR - 27 września 2013 r.
 • Pierwszy dzień na studiach niestacjonarnych - 27 września 2013 r.
 • Pierwszy dzień zajęć na studiach stacjonarnych na kierunkach matematyka oraz informatyka - 23 września 2013 r.

 • na pozostałych kierunkach - 30 września 2013 r.
 • Uroczysta inauguracja roku akademickiego - 7 października 2013 r. (wolny od zajęć dydaktycznych)

 • Dzień wolny od zajęć dydaktycznych - 31 października 2013 r.

 • Rekolekcje Adwentowe 14 - 15 grudnia 2013 r. w godzinach 9.00 - 17.00 w Auli Schumana

 • Opłatek uniwersytecki - 19 grudnia 2013 r., godz. 13.00

 • Przerwa świąteczna - od 23 grudnia 2013 r. do 6 stycznia 2014 r.

 • 29 I (środa) – zajęcia według planu poniedziałkowego

 • Ostatni dzień zajęć na studiach stacjonarnych - 31 stycznia 2014 r.

 • Sesja egzaminacyjna - od 1 lutego do 11 lutego 2014 r.

 • Przerwa semestralna na studiach stacjonarnych - od 12 do 18 lutego 2014 r.

SEMESTR LETNI

 • Zajęcia na studiach niestacjonarnych według planów od 14 lutego 2014 r.
 • Pierwszy dzień zajęć na studiach stacjonarnych - 19 lutego 2014 r.
 • Sesja poprawkowa semestru zimowego od 3 marca do 16 marca 2014 r.
 • Rekolekcje Wielkopostne 22 - 23 marca 2014 r. w godzinach 9.00 - 17.00 w Auli Schumana
 • Przerwa świąteczna od 16 kwietnia do 22 kwietnia 2014 r.
 • Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 2 maja 2014 r.
 • Święto UKSW i promocje doktorskie i habilitacyjne28 maja 2014 r. (wolny od zajęć dydaktycznych)

 • Ostatni dzień zajęć na studiach stacjonarnych - 13 czerwca 2014 r.

 • Sesja egzaminacyjna - od 16 czerwca do 30 czerwca 2014 r.

 • Sesja poprawkowa semestru letniego - od 1września do 14 września 2014 r.

 

Kalendarz akademicki 2014 /2015

SEMESTR ZIMOWY

Dni Organizacyjne dla studentów I roku studiów stacjonarnych

I stopnia, II stopnia i jednolitych

studiów magisterskich:                                                                                        25-30 września 2014 r.

WT i WFCH                                                                                                             25 września 2014 r.

WNHiS i WPK                                                                                                         26 września 2014 r.

WPiA i WMP                                                                                                           29 września 2014 r.

WBNS, WNP , WSR i WNH                                                                                              30 września 2014 r.

Pierwszy dzień zajęć na studiach stacjonarnych      

matematyki, informatyki, fizyki i chemii 1 roku I stopnia                                       22 września 2014 r.

Pierwszy dzień na studiach niestacjonarnych                                                          26 września 2014 r.

Pierwszy dzień zajęć na studiach stacjonarnych                                                  1 października 2014 r.

Uroczysta inauguracja roku akademickiego                                                         6 października 2014 r.

Dzień wolny od zajęć                                                                                               10 listopada 2014 r.

Opłatek uniwersytecki                                                                           18 grudnia 2014 r., godz. 14.00

Przerwa świąteczna                                                              od 22 grudnia 2014 r. do 2 stycznia 2015 r.

Ostatni dzień zajęć w semestrze zimowym

na studiach stacjonarnych                                                                                          29 stycznia 2015 r.

Sesja egzaminacyjna na studiach stacjonarnych                                od 30 stycznia do 8 lutego 2015 r.

Przerwa semestralna dla studiów stacjonarnych                                              od 9 do 13 lutego 2015 r.

 

SEMESTR LETNI

Zajęcia na studiach niestacjonarnych według planów                                             od 13 lutego 2015 r.

Pierwszy dzień zajęć na studiach stacjonarnych                                                           16 lutego 2015 r.

Sesja poprawkowa semestru zimowego                                                           od 2 do 10 marca 2015 r.

Przerwa świąteczna                                                                                        od 1 do 7 kwietnia 2015 r.

Święto UKSW                                                         

i promocje doktorskie i habilitacyjne*                                                                            28 maja 2015 r.

Dzień wolny od zajęć                                                                                                  5 czerwca 2015 r.

Ostatni dzień zajęć w semestrze letnim                                                                   14 czerwca 2015 r.

Sesja egzaminacyjna                                                                                  od 15 do 30 czerwca 2015 r.

Sesja poprawkowa semestru letniego                                                         od 1 do 19 września 2015 r.

 

* Uroczystość Święta UKSW poprzedzi Msza Święta w kościele Świętego Krzyża na Krakowskim Przedmieściu w dniu 24 maja 2015r. o godzinie 9.00.”

Archiwum wiadomości

Jak dojechać do UKSW?

Cytat patrona

Nie można poprowadzić rzetelnego dialogu bez elementarnej wiedzy, koniecznej, aby umieć temu    z kim dialogujemy, ukazać nie tyle odmienne rozumienie, ile racje tych rozumień.

Stefan kardynał Wyszyński