Kalendarz akademicki 2013/2014

SEMESTR ZIMOWY

 • Dni Organizacyjne dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich: 23-27 września 2013 r.
  • WT i WMP - 3 września 2013 r.
  • WNH i WFCH - 24 września 2013 r.
  • WNHiS i WPK - 25 września 2013 r.
  • WPiA - 26 września 2013 r.
  • WBNS, WNP i WSR - 27 września 2013 r.
 • Pierwszy dzień na studiach niestacjonarnych - 27 września 2013 r.
 • Pierwszy dzień zajęć na studiach stacjonarnych na kierunkach matematyka oraz informatyka - 23 września 2013 r.

 • na pozostałych kierunkach - 30 września 2013 r.
 • Uroczysta inauguracja roku akademickiego - 7 października 2013 r. (wolny od zajęć dydaktycznych)

 • Dzień wolny od zajęć dydaktycznych - 31 października 2013 r.

 • Rekolekcje Adwentowe 14 - 15 grudnia 2013 r. w godzinach 9.00 - 17.00 w Auli Schumana

 • Opłatek uniwersytecki - 19 grudnia 2013 r., godz. 13.00

 • Przerwa świąteczna - od 23 grudnia 2013 r. do 6 stycznia 2014 r.

 • 29 I (środa) – zajęcia według planu poniedziałkowego

 • Ostatni dzień zajęć na studiach stacjonarnych - 31 stycznia 2014 r.

 • Sesja egzaminacyjna - od 1 lutego do 11 lutego 2014 r.

 • Przerwa semestralna na studiach stacjonarnych - od 12 do 18 lutego 2014 r.

SEMESTR LETNI

 • Zajęcia na studiach niestacjonarnych według planów od 14 lutego 2014 r.
 • Pierwszy dzień zajęć na studiach stacjonarnych - 19 lutego 2014 r.
 • Sesja poprawkowa semestru zimowego od 3 marca do 16 marca 2014 r.
 • Rekolekcje Wielkopostne 22 - 23 marca 2014 r. w godzinach 9.00 - 17.00 w Auli Schumana
 • Przerwa świąteczna od 16 kwietnia do 22 kwietnia 2014 r.
 • Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 2 maja 2014 r.
 • Święto UKSW i promocje doktorskie i habilitacyjne28 maja 2014 r. (wolny od zajęć dydaktycznych)

 • Ostatni dzień zajęć na studiach stacjonarnych - 13 czerwca 2014 r.

 • Sesja egzaminacyjna - od 16 czerwca do 30 czerwca 2014 r.

 • Sesja poprawkowa semestru letniego - od 1września do 14 września 2014 r.

 

Archiwum wiadomości

Jak dojechać do UKSW?

Cytat patrona

Nie można poprowadzić rzetelnego dialogu bez elementarnej wiedzy, koniecznej, aby umieć temu    z kim dialogujemy, ukazać nie tyle odmienne rozumienie, ile racje tych rozumień.

Stefan kardynał Wyszyński