Kalendarz akademicki 2014 /2015

SEMESTR ZIMOWY

Dni Organizacyjne dla studentów I roku studiów stacjonarnych

I stopnia, II stopnia i jednolitych

studiów magisterskich:                                                                                                           25-30 września 2014 r.

WT i WFCH                                                                                                                                      25 września 2014 r.

WNHiS i WPK                                                                                                                                  26 września 2014 r.

WPiA i WMP                                                                                                                                     29 września 2014 r.

WBNS, WNP , WSR i WNH                                                                                                           30 września 2014 r.

Pierwszy dzień zajęć na studiach stacjonarnych      

matematyki, informatyki, fizyki i chemii 1 roku I stopnia                                                          22 września 2014 r.

Pierwszy dzień na studiach niestacjonarnych                                                                          26 września 2014 r.

Pierwszy dzień zajęć na studiach stacjonarnych                                                                  1 października 2014 r.

Uroczysta inauguracja roku akademickiego                                                                         6 października 2014 r.

Dzień wolny od zajęć                                                                                                                     10 listopada 2014 r.

Rekolekcje Adwentowe               6-7.12.2014 w godz. 10.00-17.00

Opłatek uniwersytecki                                                                                               18 grudnia 2014 r., godz. 14.00

Przerwa świąteczna                                                                              od 22 grudnia 2014 r. do 2 stycznia 2015 r.

Ostatni dzień zajęć w semestrze zimowym

na studiach stacjonarnych                                                                                                             29 stycznia 2015 r.

Sesja egzaminacyjna na studiach stacjonarnych                                          od 30 stycznia do 8 lutego 2015 r.

Przerwa semestralna dla studiów stacjonarnych                                                          od 9 do 13 lutego 2015 r.

 

SEMESTR LETNI

Zajęcia na studiach niestacjonarnych według planów                                                          od 13 lutego 2015 r.

Pierwszy dzień zajęć na studiach stacjonarnych                                                                           16 lutego 2015 r.

Sesja poprawkowa semestru zimowego                                                                        od 2 do 10 marca 2015 r.

Przerwa świąteczna                                                                                                            od 1 do 7 kwietnia 2015 r.

Rekolekcje Wielkopostne              7-8.03.2015 w godz. 10.00-17.00

Święto UKSW                                               

i promocje doktorskie i habilitacyjne*                                                                                               28 maja 2015 r.

Dzień wolny od zajęć                                                                                                                         5 czerwca 2015 r.

Ostatni dzień zajęć w semestrze letnim                                                                                      14 czerwca 2015 r.

Sesja egzaminacyjna                                                                                                     od 15 do 30 czerwca 2015 r.

Sesja poprawkowa semestru letniego                                                                       od 1 do 19 września 2015 r.

 

* Uroczystość Święta UKSW poprzedzi Msza Święta w kościele Świętego Krzyża na Krakowskim Przedmieściu w dniu 24 maja 2015r. o godzinie 9.00.”

Archiwum wiadomości

Jak dojechać do UKSW?

Cytat patrona

Nie można poprowadzić rzetelnego dialogu bez elementarnej wiedzy, koniecznej, aby umieć temu    z kim dialogujemy, ukazać nie tyle odmienne rozumienie, ile racje tych rozumień.

Stefan kardynał Wyszyński