Harmonogram zajęć

Kalendarz akademicki 2015 /2016

SEMESTR ZIMOWY

Dni Organizacyjne dla studentów I roku studiów stacjonarnych

I stopnia, II stopnia i jednolitych 

studiów magisterskich:                     

     28-30 września 2015 r.

WNHiS i WPK                                     

      28 września 2015 r.

WPiA, WFCH                                      

      29 września 2015 r.

WBNS, WNP , WSR i WNH                            

Pierwszy dzień zajęć oraz Dzień Organizacyjny

      30 września 2015 r.

na studiach stacjonarnych 1 roku I stopnia na WMP

      21 września 2015 r.

Pierwszy dzień na studiach niestacjonarnych                                                            

      25 września 2015 r.

Pierwszy dzień zajęć na studiach stacjonarnych 

      1 października 2015 r.

Uroczysta inauguracja roku akademickiego  

      12 października 2015 r.

Opłatek uniwersytecki                        

       15  grudnia 2015 r.

Przerwa świąteczna                                    

Ostatni dzień zajęć w semestrze zimowym na 

 

od 23 grudnia 2015 r. do 1 stycznia 2016 r.

studiach stacjonarnych                       

 

28 stycznia 2016 r.

Sesja egzaminacyjna na studiach stacjonarnych 

 

od 29 stycznia do 5 lutego 2016 r.

Przerwa semestralna dla studiów stacjonarnych 

 

SEMESTR LETNI

 

od 6 do 12 lutego 2016 r.

Zajęcia na studiach niestacjonarnych według planów

 

od 12 lutego 2016 r.

Pierwszy dzień zajęć na studiach stacjonarnych 

 

15 lutego 2016 r.

Sesja poprawkowa semestru zimowego       

 

od 29 lutego do 8 marca 2016 r.

Przerwa świąteczna                                    

 

od 23 do 29 marca 2016 r.

Dzień wolny od zajęć                                  

 

2 maja 2016 r.

Święto UKSW oraz promocje doktorskie i habilitacyjne*

25 maja 2016 r. (wolny od zajęć  dydaktycznych)

Dzień wolny od zajęć                                  

27 maja 2016 r.

Ostatni dzień zajęć w semestrze letnim                                                                  

12 czerwca 2016 r.

Sesja egzaminacyjna                                                               

od 13 do 30 czerwca 2016 r.

Sesja poprawkowa semestru letniego                                                                    

 

 

 

od 1 do 18 września 2016 r.

* Uroczystość Święta UKSW poprzedzi Msza Święta w Kościele Świętego Krzyża na Krakowskim Przedmieściu     w dniu 22 maja 2016 r. o godz. 9:00


Kalendarz akademicki 2014 /2015

SEMESTR ZIMOWY

Dni Organizacyjne dla studentów I roku studiów stacjonarnych

I stopnia, II stopnia i jednolitych

studiów magisterskich:                                                                                                           25-30 września 2014 r.

WT i WFCH                                                                                                                                      25 września 2014 r.

WNHiS i WPK                                                                                                                                  26 września 2014 r.

WPiA i WMP                                                                                                                                     29 września 2014 r.

WBNS, WNP , WSR i WNH                                                                                                           30 września 2014 r.

Pierwszy dzień zajęć na studiach stacjonarnych      

matematyki, informatyki, fizyki i chemii 1 roku I stopnia                                                          22 września 2014 r.

Pierwszy dzień na studiach niestacjonarnych                                                                          26 września 2014 r.

Pierwszy dzień zajęć na studiach stacjonarnych                                                                  1 października 2014 r.

Uroczysta inauguracja roku akademickiego                                                                         6 października 2014 r.

Dzień wolny od zajęć                                                                                                                     10 listopada 2014 r.

Rekolekcje Adwentowe               6-7.12.2014 w godz. 10.00-17.00

Opłatek uniwersytecki                                                                                               18 grudnia 2014 r., godz. 14.00

Przerwa świąteczna                                                                              od 22 grudnia 2014 r. do 2 stycznia 2015 r.

Ostatni dzień zajęć w semestrze zimowym

na studiach stacjonarnych                                                                                                             29 stycznia 2015 r.

Sesja egzaminacyjna na studiach stacjonarnych                                          od 30 stycznia do 8 lutego 2015 r.

Przerwa semestralna dla studiów stacjonarnych                                                          od 9 do 13 lutego 2015 r.

 

SEMESTR LETNI

Zajęcia na studiach niestacjonarnych według planów                                                          od 13 lutego 2015 r.

Pierwszy dzień zajęć na studiach stacjonarnych                                                                           16 lutego 2015 r.

Sesja poprawkowa semestru zimowego                                                                        od 2 do 10 marca 2015 r.

Przerwa świąteczna                                                                                                            od 1 do 7 kwietnia 2015 r.

Rekolekcje Wielkopostne              7-8.03.2015 w godz. 10.00-17.00

Święto UKSW                                               

i promocje doktorskie i habilitacyjne*                                                                                               28 maja 2015 r.

Dzień wolny od zajęć                                                                                                                         5 czerwca 2015 r.

Ostatni dzień zajęć w semestrze letnim                                                                                      14 czerwca 2015 r.

Sesja egzaminacyjna                                                                                                     od 15 do 30 czerwca 2015 r.

Sesja poprawkowa semestru letniego                                                                       od 1 do 19 września 2015 r.

 

* Uroczystość Święta UKSW poprzedzi Msza Święta w kościele Świętego Krzyża na Krakowskim Przedmieściu w dniu 24 maja 2015r. o godzinie 9.00.”

Archiwum wiadomości

Jak dojechać do UKSW?

Cytat patrona

Nie można poprowadzić rzetelnego dialogu bez elementarnej wiedzy, koniecznej, aby umieć temu    z kim dialogujemy, ukazać nie tyle odmienne rozumienie, ile racje tych rozumień.

Stefan kardynał Wyszyński