foto_11.jpg
miniatura Wydzial MedycznyUKSW i Wojskowy Instytut Medyczny będą kształcić lekarzy. Elitarny kierunek, który przyjmie około 60 studentów rocznie, zostanie uruchomiony za dwa lata. List intencyjny został podpisany 16 marca br.

W Polsce brakuje lekarzy, dlatego dwie warszawskie placówki naukowo-badawcze: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Wojskowy Instytut Medyczny utworzą Wydział Medyczny. Nowy ośrodek kształcenia kadr lekarskich odróżniał się będzie od innych, już działających w Polsce. Główną ideą jest kształcenie kadr medycznych wyróżniających się szczególną postawą etyczną. List intencyjny o wsparciu idei i realizacji planu utworzenia wydziału medycznego, kierunku lekarskiego na UKSW podpisali 16 marca Rektor UKSW ks. prof. Stanisław Dziekoński i dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego gen. dyw. prof. Grzegorz Gielerak.

wydzial medyczny2 4631Wydział Medyczny będzie dla naszego Uniwersytetu wyróżnieniem. Inicjatorem jego powołania jest święty Jan Paweł II, który zostawił testament dla nas, aby utworzyć taki Wydział. Szukaliśmy różnych rozwiązań. Zależało nam tym, aby Wydział był oparty o mocne fundamenty jednostki badawczej, jaką jest Wojskowy Instytut Medyczny. Nasz Uniwersytet posiada własne, profesjonalne zaplecze laboratoryjne. W ubiegłym roku oddaliśmy nowoczesne laboratoria nauk przyrodniczych, dzięki którym tworzymy zaplecze dla nauk podstawowych w medycynie. Współpraca UKSW i WIM pozwoli na stworzenie nowoczesnego ośrodka dydaktyczno-badawczego w obszarze nauk medycznych – podkreślał podczas uroczystości Rektor UKSW.

Chcemy stworzyć nową jakość w ochronie zdrowia. Obok dydaktyki, która jest immamentną częścią każdej Uczelni, to właśnie badania i rozwój będą tym czynnikiem wyróżniającym naszą współpracę. Chcemy również, aby ten kierunek był kierunkiem elitarnym: pod względem jakości oferty dydaktycznej, ale przede wszystkim pod względem liczby studentów. Planujemy, że na każdym roku będzie około 60 studentów. Oferta, którą tworzymy nie ma być prostym powieleniem zadań, realizowanych dziś przez Wydział Wojskowo-Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Nasi absolwenci będą posiadali profesjonalne przygotowanie do tego, aby być gotowymi do mierzenia się ze współczesnymi wyzwaniami, jakie niesie terroryzm czy konflikty o charakterze hybrydowym. W ten sposób chcemy podnieść poczucie bezpieczeństwa Polaków – dodał gen. dyw. prof. dr. hab. n. med. Grzegorz Gielerak, dyrektor WIM.

Na uroczystości obecni byli m.in. kardynał Kazimierz Nycz, arcybiskup metropolita warszawski i Wielki Kanclerz wydziałów kościelnych UKSW, minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Łukasz Szumowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej prof. Wojciech Fałkowski, marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Mirosław Wielgoś, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej prof. Ewelina Zawadzka-Bartczak, dyrektor Mazowieckiego Oddziału NFZ Filip Nowak.

Minister Radziwiłł gratulując inicjatywy sygnatariuszom Listu powiedział: To jest bardzo dobry dzień dla polskiej medycyny. Stoicie Państwo przed ogromnym wyzwaniem, ale niewątpliwie jest to droga do sukcesu. Ogromne zaplecze naukowo-badawcze Wojskowego Instytutu Medycznego spotyka się ze szczególnym Uniwersytetem, ponieważ realizuje on cały szereg badań w zakresie badań podstawowych, które wprost w medycynie mają zastosowanie. To, co szczególnie stanowi o wyjątkowości UKSW to przede wszystkim etyka i wartości, które będą tworzyć nową jakość w medycynie.

Wojskowy Instytut Medyczny jest centralnym ośrodkiem klinicznym, dydaktycznym, konsultacyjnym i naukowo-badawczym dla wojskowej służby zdrowia. WIM prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie nauk medycznych, opracowuje analizy, ekspertyzy i standardy diagnostyczno-lecznicze, w tym w zakresie bezpieczeństwa i obronności. Rozwija nowoczesną, wieloprofilową jednostkę naukową, której strategia opiera się na promocji innowacyjności i kreatywności pracowników. WIM wspiera innowacje tworząc spółki, których głównym celem jest transfer do gospodarki technologii oraz przyspieszenie rozwoju przedsiębiorczości naukowców. Instytut posiada kilka patentów, a także zgłoszone wynalazki.

logo orzel

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

NIP: 525-00-12-946 | REGON: 000001956

Konto bankowe: Bank Zachodni WBK
87 1090 2851 0000 0001 2031 4629

liczba studentowl

CSI UKSW  /  © 2016 UKSW. Wszelkie prawa zastrzeżone.

iUKSW aplikacja mobilna
UKSW na Facebook
UKSW na YouTube
UKSW na Twitter
USOSweb

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje