foto_05.jpg
Przygotowanie pedagogiczne

Przy UKSW działa Studium Pedagogizacji.  Ukończenie kursu pedagogicznego zapewnia absolwentowi przygotowanie pedagogiczne niezbędne do pracy nauczycielskiej w szkole lub w innej placówce wychowawczej po ukończonych studiach.jest przeznaczone dla studentów wszystkich wydziałów UKSW. Szczegółowe warunki odbycia kursu pedagogicznego dla studentów studiów I i II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich określa Zarządzenie Nr 72/2013 Rektora UKSW z dnia 3 października 2013 r. w sprawie organizacji przygotowania psychologiczno-pedagogicznego studentów UKSW z późniejszymi zmianami zawartymi w Zarządzeniu Nr 78/2013 Rektora UKSW z dnia 15 października 2013 r. w sprawie organizacji przygotowania psychologiczno-pedagogicznego studentów UKSW oraz w Zarządzeniu Nr 96/2013 Rektora UKSW z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie organizacji przygotowania psychologiczno-pedagogicznego studentów UKSW.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej kurs pedagogiczny zakłada nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki, jak również odbycie odpowiednich praktyk pedagogicznych.
Zajęcia te mają przygotować ich uczestników do prowadzenia różnych form pracy z dziećmi i młodzieżą, a zwłaszcza do zadań nauczyciela historii, plastyki, muzyki, etyki, wiedzy o społeczeństwie w szkole w podstawowej, gimnazjum i szkole średniej. Program łączy teorię i praktykę, obejmuje wykłady, ćwiczenia i zajęcia praktyczne.

Wśród głównych celów przygotowania pedagogicznego możemy wymienić następujące:

 • stopniowe wdrażanie studenta w działalność pedagogiczną, wychowawczą i opiekuńczą
 • umożliwienie kontaktu z rzeczywistością szkolną i wychowawczą
 • przygotowanie studenta do pracy jako nauczyciela i wychowawcy
 • kurs pedagogiczny trwa dwa lata
Regulamin Studium - do pobrania
Aby podjąć Kurs Przygotowania Pedagogicznego należy złożyć wypełnioną ankietę oraz być aktualnym studentem UKSW
Wykaz dokumentów, które nalezy złożyć, aby uzyskać „Dyplom” ukończenia „Studium Pedagogizacji”:
 1. Karta egzaminacyjna z wszystkimi wpisami wykładów i ćwiczeń (także praktyki szkolne i wychowawcze)
 2. Dzienniczek praktyk – podpisany przez opiekuna praktyk
 3. Wykaz następujących informacji:
 • nazwisko i imię
 • data i miejsce urodzenia
 • wydział, kierunek, specjalność studiów
 • wykaz przedmiotów (karta egzaminacyjna) w układzie alfabetycznym i ilość godzin
 • ćwiczenia (karta egzaminacyjna) i ilość godzin
 • numer telefonu
 • średnia ocen obliczona na podstawie karty egzaminacyjnej


logo orzel

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

NIP: 525-00-12-946 | REGON: 000001956

Konto bankowe: Bank Zachodni WBK
87 1090 2851 0000 0001 2031 4629

liczba studentowl

CSI UKSW  /  © 2016 UKSW. Wszelkie prawa zastrzeżone.

iUKSW aplikacja mobilna
UKSW na Facebook
UKSW na YouTube
UKSW na Twitter
USOSweb

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje