Konferenja naukowa n. t: Fenomen Genius Loci. Tożsamość miejsca w kontekście historycznym i współczesnym.

Muzeum Pałac w Wilanowie oraz Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zapraszają na konferencję naukową, która odbędzie się w dniach 13-14 grudnia 2007 r. Muzem Pałac w Wilanowie, Sala Biała.

PROGRAM:

Czwartek  13 grudnia 2007

10.00 – 11.45
 
Paweł Jaskanis, Muzeum Pałac w Wilanowie WPROWADZENIE
Bohdan Jałowiecki, Szkoła Wyższa Psychologia Społecznej MAGIA MIEJSC
Jeremi T. Królikowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego FENOMEN PRZESTRZENI.
Mikołaj Madurowicz, Uniwersytet Warszawski HERMENEUTYKA GENIUS LOCI W ŚWIETLE FENOMENOLOGII PRZESTRZENI
 
12.00 – 13.45
 
Adam Nadolny, Politechnika Poznańska CHRISTOPHERA ALEXNADRA POSZUKIWANIE TOŻSAMOŚCI MIEJSCA NA PRZYKŁADZIE POZNANIA, KRAKOWA I WARSZAWY W XIX I XX WIEKU
Ewa Rewers, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza OD GENIUS LOCI DO OLIGOPTICONU
Krzysztof Kalitko, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza FANTAZMATY I NOSTALGIE. UPORCZYWE SZUKANIE GENIUS LOCI W PONOWOCZESNYM MIEŚCIE
 
15.00 – 16.15
 
Małgorzata Szafrańska, Zamek Królewski w Warszawie OGRÓD W ŚWIETLE KSIĘŻYCA. GENIUS LOCI A GENIUS HORTI
Zbigniew Myczkowski Politechnika Krakowska TOŻSAMOŚĆ MIEJSCA W KRAJOBRAZIE
Ewa Klekot, Uniwersytet Warszawski WILANÓW JAKO PODWARSZAWSKA MIEJSCOWOŚĆ PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ
 
Piątek 14 grudnia 2007 r.
 
9.00 – 10.30
Część 1 Współczesne miasta
 
Bartłomiej Gutowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego GENIUS LOCI A TOŻSAMOŚĆ MIAST WSPÓŁCZESNYCH
Filip Burno, Uniwersytet Warszawski PROBLEMY Z ZAMIESZKIWANIEM. WARSZAWA – OBCE MIASTO?
Piotr Korduba, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza „Z ZIEMNIAKA W POMARAŃCZĘ”. POZNAŃ – POSZUKIWANE NOWEJ TOŻSAMOŚCI MIASTA
Katarzyna Kajdanek, Uniwersytet Wrocławski TOŻSAMOŚĆ PRZESTRZENNA PODWROCŁAWSKICH OSIEDLI SUBURBIALNYCH. IDEAŁ PODMIEJSCKIEGO ZAMIESZKIWANIA A PRAKTYKI PRZESTRZENNE MIESZKAŃCÓW
 
10.45 – 12.15
Część 2 Teoria i refleksja
 
Tomasz Załuski, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi GENIUS LOCI JAKO JEDNOSTKOWOŚC MIEJSCA W UJĘCIU FILOZOFII RELACJI
Krzysztof Wałczyk, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” DOŚWIADCZENIE MOCY JAKO WYZNACZNIK PRZESTRZENI
W ZABAWIE I W KULCIE (W NAWIĄZANIU DO JOHANA HUIZINGI I MIRCEA ELIADEGO)
Ewa Kawiecka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu MIEJSCE BADAŃ TERENOWYCH JAKO PROBLEM WSPÓŁCZESNEJ ANTROPOLOGII SPOŁECZNO-KULTUROWEJ
Małgorzata Bąkowska Politechnika Wrocławska KOLORYT LOKALNY – SYMPTOM GENIUS LOCI. ZNACZENIE I ZASTOSOWANIE BARWY ARCHITEKTURZE W ZGODZIE ZE SPECYFIKĄ MIEJSCA
 
12.30 – 12.45 przerwa
 
Paulina Borysewicz, Politechnika Gdańska DUCH MIEJSCA TRZECIEGO – OGNISKIEM ZWIĄZKÓW EMOCJONLANYCH MIESZKAŃCÓW Z ZAMIESZKIWANYM PRZE NICH ŚRODOWISKIEM ZBUDOWANYM
Małgorzata Solska, Politechnika Krakowska DUCH MIEJSCA A WSPÓŁCZESNA PRZESTRZEŃ ŻYCIA CZŁOWIEKA
Regina Maga-Jagielnicka, Politechnika Wrocławska PLACE MIEJSKIE-ZJAWISKA KULTUROWE KSZTAŁTUJĄCE TOŻSAMOŚĆ PRZESTRZENI
Aleksandra Jadach-Sepioło, Szkoła Główna Handlowa WPŁYW GENTRYFIKACJI NA ZACHOWANIE TOŻSAMOŚCI MIEJSCA
 
14.15-15.15 przerwa obiadowa
 
15.15 – 17.00
Część 3- Historia i sztuka
 
Marta Wiraszka, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego MIĘDZY MITEM A PRAWDĄ. UDZIAŁ TRADYCJI W KSZTAŁTOWANIU ARCHITEKTURY KOŚCIOŁA NMP NA NOWYM MIEŚCIE W WARSZAWIE W XIX I 1 POŁ. XX WIEKU
Artur Markowski, Uniwersytet Warszawski RODZAJE ŻYDOWSKIEJ PRZESTRZENI W XIX WIEKU I PIERWSZEJ POŁOWIE XX WIEKU (DO 1945 ROKU) I ICH WSPÓŁCZESNE ZNACZENIE
Lew Skop, Lwowska Narodowa Akademia Sztuk Pięknych, O PRZYCZYNACH POWSTANIA W MIEŚCIE SAMBOR SZKOŁY MALARSTWA ŚWIĘTYCH OBRAZÓW W 2 POŁ. XVI WIEKU
Anna Pietrzyk, Uniwersytet Łódzki SYMBOLICZNE OBRAZY ŁODZI. ANALIZA ŁÓDZKICH POMNIKÓW. UWAGI ANTROPOLOGA CODZIENNOŚCI
Jacek Wysocki, Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie DUCHEM JESTEŚ, DUCHEM POZOSTANIESZ-PANORAMY MIAST HISTORYCZNYCH
 
 
 
Po każdej części przewidziano dyskusję  
Wstęp wolny
 
 

Archiwum wiadomości

Jak dojechać do UKSW?

Cytat patrona

Nie można poprowadzić rzetelnego dialogu bez elementarnej wiedzy, koniecznej, aby umieć temu    z kim dialogujemy, ukazać nie tyle odmienne rozumienie, ile racje tych rozumień.

Stefan kardynał Wyszyński