Wydział Prawa Kanonicznego

Wydział Prawa Kanonicznego

www.wpk.uksw.edu.pl

Dziekan
Ks. prof. UKSW dr hab. Józef Wroceński

Prodziekan
Ks. prof. UKSW dr hab. Henryk Stawniak

Adres dziekanatu
Dewajtis 5
01-815 Warszawa
Tel: (+48-22) 839-52-64
Fax: (+48-22) 561-88-12

email: prawokan@uksw.edu.pl

Kierunek studiów:

Prawo kanoniczne

Specjalność:

    * kanoniczna
    * kanoniczno-cywilna

 

Archiwum wiadomości

Jak dojechać do UKSW?

Cytat patrona

Nie można poprowadzić rzetelnego dialogu bez elementarnej wiedzy, koniecznej, aby umieć temu    z kim dialogujemy, ukazać nie tyle odmienne rozumienie, ile racje tych rozumień.

Stefan kardynał Wyszyński