Archiwum wiadomości

UKSW News

How to find us?

Patron quotation

Our duty is to understand everything what we are able to understand. Afterwards only faith is left - I believe, God, because you said.  /Mamy obowiązek zrozumieć wszystko, co da się zrozumieć. Dalej pozostanie już tylko wiara – wierzę Boże, ponieważ powiedziałeś/

 

In death there is Love  /W śmierci jest Miłość/

 

Cardinal Stefan Wyszyński