Wydział Teologiczny

Wydział Teologiczny

Studia dzienne:  www.teologia.uksw.edu.pl

Studia niestacjonarne: www.niestacjonarna.teologia.uksw.edu.pl

 

DZIEKAN

Ks. prof. UKSW dr hab. Stanisław Dziekoński

PRODZIEKAN

Ks. prof. UKSW dr hab. Jan Przybyłowski

PRODZIEKAN ds. studiów stacjonarnych

Ks. prof. UKSW dr hab. Piotr Tomasik

PRODZIEKAN ds. studiów niestacjonarnych

Ks. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik
 

Dziekanat

ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel. (0-22) 839-92-82
wtdz@uksw.edu.pl

Kierunki studiów:

TEOLOGIA
specjalności:
Teologia Ogólna
Teologia Kultury
Misjologia
Edukacja Medialna i Dziennikarstwo
 

NAUKI O RODZINIE www.isnr.uksw.edu.pl

Sekretariat

ul. K.K.Baczyńskiego 9, 05-092 Łomianki
isnar@uksw.edu.pl

Archiwum wiadomości

Jak dojechać do UKSW?

Cytat patrona

Nie można poprowadzić rzetelnego dialogu bez elementarnej wiedzy, koniecznej, aby umieć temu    z kim dialogujemy, ukazać nie tyle odmienne rozumienie, ile racje tych rozumień.

Stefan kardynał Wyszyński