Wydział Prawa i Administracji

Wydział Prawa i Administracji

www.wpia.uksw.edu.pl

Dziekan

Prof. UKSW dr hab. Jarosław Majewski

Prodziekan

Prof. UKSW dr hab. Marek Michalski

Prodziekan

Prof. UKSW dr hab. Mariusz Muszyński  

Prodziekan

Ks. prof. UKSW dr hab Krzysztof Warchałowski

 

Prawo-studia stacjonarne
ul. Wóycickiego 1/3, bl. 17, pokój 1718B
tel. +48 (22) 56 99 658
fax +48 (22) 56 99 745
prawo_stacjonarne@uksw.edu.pl
 
Prawo-studia niestacjonarne
ul. Wóycickiego 1/3, bl. 17, pokój 1718A
tel. +48 (22) 56 99 685
prawo_niestacjonarne@uksw.edu.pl
 
Administracja-studia stacjonarne
ul. Wóycickiego 1/3, bl. 17, pokój 1717B
tel. +48 (22) 56 99 704;
fax. +48 (22) 56 99 705
administracja_stacjonarna@uksw.edu.pl
 
Administracja-studia niestacjonarne
ul. Wóycickiego 1/3, bl. 17, pokój 1717A
tel. +48 (22) 56 99 686;
fax. +48 (22) 56 99 745
administracja_niestacjonarna@uksw.edu.pl
 
Stosunki Międzynarodowe
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 17, pokój 1705A
Telefon +48 (22) 56 99 635,
fax. +48 (22) 56 99 636
stosunki.miedzynarodowe@uksw.edu.pl
Kierunki studiów
  • Prawo
  • Administracja
  • Stosunki Międzynarodowe

 

Archiwum wiadomości

Jak dojechać do UKSW?

Cytat patrona

Nie można poprowadzić rzetelnego dialogu bez elementarnej wiedzy, koniecznej, aby umieć temu    z kim dialogujemy, ukazać nie tyle odmienne rozumienie, ile racje tych rozumień.

Stefan kardynał Wyszyński