Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na uroczystej Inauguracji roku akademickiego 2014/2015 w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

25 lat wolności – 15.lecie UKSW

W dniu 6 października 2014 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2014/2015 

w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Swoją obecnością zaszczycił społeczność akademicką Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Bronisław Komorowski. Uroczystą sesję poprzedziła msza święta sprawowana pod przewodnictwem Jego Eminencji Księdza Kardynała Kazimierza Nycza, Wielkiego Kanclerza UKSW.

Podczas głównej uroczystości Rektor Uniwersytetu, ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, przemawiając do wszystkich zebranych, podkreślił wyjątkowość ceremonii ze względu na to, że wpisuje się ona w obchody zainicjowanego przez Prezydenta RP Roku Wolności. Dzięki osobie Patrona, Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego – duchowego przewodnika narodu skrępowanego totalitaryzmem ustroju komunistycznego, wielkiego obrońcy godności osoby ludzkiej – Uniwersytet wciąż staje przed zadaniem promowania jego dziedzictwa.

Przemówienie JM Rektora w załączniku

Pracownik UKSW laureatem Nagrody Teofrasta

Z radością informujemy, że laureatem tegorocznej Nagrody Teofrasta, ustanowionej i przyznawanej przez redakcję magazynu „Charaktery” za najlepsze książki psychologiczne, został pracownik Instytutu Psychologii Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej dr hab. Jan Cieciuch nagrodzony za książkę: Kształtowanie się systemu wartości od dzieciństwa do wczesnej dorosłości.

Laureatowi serdecznie gratulujemy!

Konferencja naukowa "Dziedzictwo niematerialne - pamięć"

Instytut Archeologii WNHiS UKSW zaprasza na konferencję naukową organizowaną wspólnie z Polskim Komitetem Narodowym ICOMOS, która odbędzie się odbędzie się w dniach 24-25 października 2014 r. w Auli Schumana przy ul. Wóycickiego 1/3. Jest to czwarta edycja cyklicznej konferencji "Konserwacja zapobiegawcza środowiska", która odbywa się corocznie w rocznicę śmierci Prof. Andrzeja Tomaszewskiego. W czasie tegorocznej konferencji będzie miała miejsce także promocja książki  "Konserwacja zapobiegawcza środowiska 2. Krajobraz kulturowy" pod redakcją Jacka Wysockiego.

Sympozjum o tajemnicy wynagradzania czyli o tym jak wynagradzać we współczesnym świecie "Idź i napraw"

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Katedra Teologii Życia Duchowego Zgromadzenie Sióstr Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza zaprasza na sympzjum, które odbędzie się 22 października 2014 r. ul. w auli im. Jana Pawła II przy ul. Dewajtis 5.

Akademia Dialogu Społecznego Uniwersytetu Otwartego UKSW w Ostrowi Mazowieckiej

16 października w Akademii Dialogu Społecznego Uniwersytetu Otwartego UKSW w Ostrowi Mazowieckiej odbyło się spotkanie poświęcone aktualnie gorąco dyskutowanego zagadnienia tak zwanej Klauzuli sumienia, która w przypadku konfliktu prawa stanowionego z podstawowymi zasadami moralnymi pozwala na przykład lekarzowi odstąpić od sprzecznych z jego sumieniem działań.

Ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski uhonorowany Medalem Pamiątkowym "Pro Masovia"

Marszałek Województwa Mazowieckiego przyznał ks. prof. Henrykowi Skorowskiemu medal za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego. Medal wręczyła Pani Janina Ewa Orzełowska z Zarządu Województwa Mazowieckego podczas Międzynarodowej Konferencji "Dialog międzykulturowy we współczesnym świecie". Serdecznie gratulujemy!

Ks. prof. dr hab. Ignacy Bokwa prezesem Towarzystwa Teologów Dogmatyków!

http://www.uksw.edu.pl/files/Bokwa foto www.jpgWalne zebranie TTD dokonało wyboru nowego zarządu. Na prezesa został wybrany ks. prof. dr hab. Ignacy Bokwa, wykładowca naszego Uniwersytetu. Teolog, tłumacz niemiecko- i włoskojęzycznych książek teologicznych. 3 listopada 2011 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk teologicznych. Od marca 2012 r. profesor zwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W swoim dorobku naukowym posiada 6 książek autorskich, 4 redakcje książki, 90 artykułów naukowych. Wypromował 3 doktorów teologii. Od 1992 r. jest stałym współpracownikiem Naczelnej Redakcji Programów Katolickich Polskiego Radia. Specjalizuje się w dogmatyce, teologii kultury i teologii religii. Od 2000 r. do 2003 r. był dziekanem Wydziału Teologicznego UKSW w Radomiu. Pełnił funkcje dyrektora Instytutu Teologicznego UKSW w Radomiu (2003-2005) oraz kierownika Katedry Teologii Współczesnej w tym instytucie (2001-2013). Obecnie pracuje na Wydziale Teologicznym UKSW w Instytucie Dialogu Kultury i Religii.

Gratulujemy!

Archiwum wiadomości

Jak dojechać do UKSW?

Cytat patrona

Nie można poprowadzić rzetelnego dialogu bez elementarnej wiedzy, koniecznej, aby umieć temu    z kim dialogujemy, ukazać nie tyle odmienne rozumienie, ile racje tych rozumień.

Stefan kardynał Wyszyński