Zmarł Ks. infułat prof. dr hab. Stanisław Olejnik

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 16 kwietnia 2014 roku zmarł 

Ś†P

Ks. infułat prof. dr hab.
Stanisław Olejnik

Tytuł profesora nadzwyczajnego ks. Stanisław Olejnik uzyskał w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie w 1973 roku, a profesora zwyczajnego w 1980 roku. Prowadził bogatą działalność naukową z zakresu etyki filozoficznej i teologii moralnej. Na ATK zainicjował teologię duchowości chrześcijańskiej jako odrębny kierunek studiów. Przez dwie kadencje był dziekanem i prodziekanem Wydziału Teologicznego ATK w Warszawie.

Przez studentów, współpracowników i przyjaciół zostanie zapamiętany jako wspaniały Człowiek i wielki Nauczyciel.

Najbliższym oraz wszystkim, których ta śmierć napełniła smutkiem, przekazujemy wyrazy współczucia i jednoczymy się w modlitwie.

Requiescat in pace!

Rektor i Senat Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Ogólnopolska konferencja naukowa "Kanoniczno-liturgiczne aspekty zawierania małżeństw mieszanych i im podobnych"

Wydzial Prawa Kanonicznego UKSW zaprasza na konferencję naukową, która odbędzie się 23 kwietnia 2014 r. w Auli im. Jana Pawła II, przy ul. Dewajtis 5. Rozpoczęcie o godz. 10.00.

Konkurs dla studentów - Zaprojektuj oficjalne trofeum F1 i wygraj udział w Grand Prix Wielkiej Brytanii!

W ramach Santander Universidades zachęcamy wszystkich studentów do wzięcia udziału w konkursie „Santander Challenge – Zaprojektuj Trofeum”. Jego celem jest zaprojektowanie oficjalnego Trofeum F1, które będzie wręczone zwycięzcom Grand Prix Wielkiej Brytanii i Niemiec. Do 14 maja 2014 roku można przedstawiać swoje projekty i głosować na przesłane propozycje na www.santanderchallenge.com

Konkurs na logo Pracowni Podstawowych Technik Radiowo-Telewizyjnych im. ks. prof. A. Lewka

Wydział Teologiczny UKSW organizuje konkurs na logo Pracowni Podstawowych Technik Radiowo-Telewizyjnych im. ks. prof. A. Lewka. Celem konkursu jest jest wyłonienie najlepszego projektu logotypu Pracowni Podstawowych Technik Radiowo-Telewizyjnych UKSW w Warszawie.

Decyzje o przyznaniu dofinasowania

Decyzje Prorektora ds. studenckich i kształcenia w sprawie dofinansowania inicjatyw kół studenckich i doktoranckich można odebrać w Dziale Kształcenia, pok. 037 - studenci, pok. 038 – doktoranci, ul. Dewajtis 5, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00. Zapraszamy!

UKSW nagrodzone FENIKSEM, prestiżową nagrodą Stowarzyszenia Wydawców Katolickich

Multimedialne lekcje katechezy dla najmłodszych, które są efektem twórczej pracy konsorcjum, w skład którego wchodzą:  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Cogito Lab, Young Digital Planet, otrzymały prestiżową nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS, w kategorii multimedia. Uroczyste wręczenie statuetki odbyło się  w sobotę 5 IV 2014r. w Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego przy ul. Kawęczyńskiej. Na uroczystym rozdaniu nagród obecni byli Kardynał Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski, Wielki Kanclerz UKSW ;  Abp Henryk Hoser, Biskup diecezji warszawsko-praskiej; Biskup Włocławski  Wiesław Mering, Przewodniczący Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego KEP. FENIKSA dla UKSW odebrał Rektor Uniwersytetu ks. prof. Stanisław Dziekoński. W słowach podziękowania, Rektor nie krył wzruszenia, że po roku ciężkiej, ale zarazem niezwykle twórczej i kreatywnej pracy nad katechezami zostały one tak wysoko ocenione. Ks. prof. Dziekoński podkreślił, że współczesne uniwersytety muszą wychodzić naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa informatycznego. W swoich słowach zaznaczył, że UKSW widząc te przemiany, rozumie, że dzisiejsze społeczeństwo potrzebuje nowych metod, nowych technologii również w komunikowaniu i promocji wartości religijnych. Dobrze, że mogliśmy stać się prekursorem w tej dziedzinie.  

Prestiżową nagrodą Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS 2014 w kategorii "Publicystyka religijna" uhoronowano dr Ewę K. Czaczkowską za książkę "Kardynał Wyszyński. Biografia"

Serdeczne podziekowania za wkład  pracowników  Wydziału Teologicynego: ks. dra Rafała Bednarczyka, ks. dra Dariusza Kurzydło, dra Mateusza Tutaka oraz doktorantki Doroty Sys.

Archiwum wiadomości

Jak dojechać do UKSW?

Cytat patrona

Nie można poprowadzić rzetelnego dialogu bez elementarnej wiedzy, koniecznej, aby umieć temu    z kim dialogujemy, ukazać nie tyle odmienne rozumienie, ile racje tych rozumień.

Stefan kardynał Wyszyński