Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Osoby ubiegające się w roku akademickim 2015/2016 o stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego proszone są o składanie kompletnych wniosków uprzednio zaopiniowanych przez Radę Wydziału, w nieprzekraczalnym terminie do 10 października 2015 r., w Sekretariacie Prorektora ds. Studenckich, ks. dra hab. Macieja Bały, prof. UKSW (pok. 428, ul. Dewajtis 5 w Warszawie). Szczegółowe informacje dotyczące stypendiów znajdą Państwo na stronie http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2015-2016.html

Aplikacja mobilna iUKSW już dostępna!

Miło nam poinformować, iż aplikacja mobilna iUKSW jest już dostępna.

Zachęcamy do pobierania aplikacji:

- dla urządzeń z  Android:

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.edu.uksw.iUKSW

- dla urządzeń  z Windows 10:

https://www.microsoft.com/store/apps/9NBLGGH1NQ4Q

- dla urządzeń z Windows Phone 8.1 and earlier:

http://windowsphone.com/s?appid=6c7c71ed-14f5-48cc-b1fd-f14f2b47303e

Strona do wpisywania wydarzeń wydziałowych do kalendarza aplikacji (logowanie przez CSA):

http://zajecia.ksztalcenie.uksw.edu.pl

Prezentacja aplikacji - pobierz

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Misjologii na Wydziale Teologicznym UKSW

Dziekan Wydziału Teologicznego UKSW ogłasza konkurs na stanowisko asystenta  w Katedrze Misjologii na Wydziale Teologicznym UKSW.

PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA I SKARBOWA - nowe studia podyplomowe na WPiA

Prezentujemy Państwu nowatorską ofertę edukacyjną w zakresie kształcenia podyplomowego z zakresu Przestępczości gospodarczej i skarbowej. Program studiów został tak skomponowany, aby odpowiadał aktualnym potrzebom praktyki. Tematyka studiów odzwierciedla współczesny obraz przestępczości gospodarczej i skarbowej. Zajęcia prowadzone będą z uwzględnieniem konkretnych problemów i zagadnień stwarzających największe trudności w praktyce. W programie studiów przewidziane zostały m.in. następujące zagadnienia: konflikty jurysdykcji przy transgranicznych przestępstwach gospodarczych, oszustwa karuzelowe, parabanki i instytucje pożyczkowe. Szczegółowe informacje (program, harmonogram zjazdów itd.) znajdują się na stronie studiów: http://www.pgs.uksw.edu.pl/pl/node/37  .  Koszt studiów wynosi 3000 zł. Wszelkich informacji dot. studiów udziela sekretarz studiów mgr Magdalena Spiridis tel. 570-571-156, e-mail: m.spiridis@uksw.edu.pl  

Serdecznie zapraszamy !

Prawo Dowodowe – III edycja studiów podyplomowych na WPiA

Katedra Prawa Karnego UKSW serdecznie zaprasza od października 2015 na III edycję studiów podyplomowych z zakresu Prawa Dowodowego. Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych  (niezależnie od kierunku), którzy chcą zgłębiać wiedzę z zakresu prawa dowodowego i kryminalistyki. Szczegółowe informacje (program, harmonogram zjazdów itd.) znajdują się na stronie studiów: http://prawo.dowodowe.uksw.edu.pl/ . Całkowity koszt studiów wynosi 3000 zł.

Wszelkich informacji dot. studiów udziela sekretarz studiów mgr Magdalena Spiridis tel. 570-571-156, e-mail: prawo.dowodowe@uksw.edu.pl

Serdecznie zapraszamy !

Gratulacje od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Miło nam poinformować, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Lena Kolarska Bobińska przesłała na ręce ks.prof. dra hab. Stanisława Dziekońskiego Rektora UKSW list gratulacyjny w związku z przyznaniem Diamentowego Grantu studentce Wydziału Prawa i Administracji  UKSW Pani Natalii Marii Kalinowskiej. W piśmie swym Pani Minister podkreśla jak ważne jest dawanie szansy młodemu pokoleniu na rozwijanie kariery naukowej przez nasz Uniwersytet. Takie osiągnięcia studentów jak Diamentowy Grant to dla Uczelni dowód prawdziwego sukcesu.  

W imieniu społeczności akademickiej serdecznie gratulujemy Pani Natalii Marii Kalinowskiej.

Archiwum wiadomości

Jak dojechać do UKSW?

Cytat patrona

Nie można poprowadzić rzetelnego dialogu bez elementarnej wiedzy, koniecznej, aby umieć temu    z kim dialogujemy, ukazać nie tyle odmienne rozumienie, ile racje tych rozumień.

Stefan kardynał Wyszyński