Drużyna Siatkarek AZS AWF UKSW Warszawa Mistrzem Polski

 Miło nam przekazać informację, że drużyna siatkarek AZS AWF UKSW Warszawa zdobyła tytuł Akademickiego Mistrza Polski w sezonie 2013/2014. 

SIATKARKOM SERDECZNIE GRATULUJEMY!

Kongres Przyjaciół ATK-UKSW

Miło nam poinformować, iż w sobotę 20 września br. w Auli im. Jana Pawła II przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie odbędzie się Kongres, na którym zawiązana zostanie Rada Programowa Stowarzyszenia Przyjaciół ATK-UKSW. Okolicznościowe wykłady z tej okazji wygłoszą Jego Magnificencja ks. prof. Stanisław Dziekoński, Rektor UKSW oraz koordynator Międzynarodowego Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW - ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski.

Kongres rozpocznie się o godz. 10.30 Mszą Świętą, Sesja programowa rozpocznie się o godz. 12.00 w Auli im. Jana Pawła II.

Kongres uświetni występ zespołu „Andrzej Jagodziński Trio”, wykonane zostaną utwory F.Chopina w aranżacji jazzowej. 

Dodatkowa rekrutacja na kierunki Administracja, Stosunki międzynarodowe i Prawo

Uprzejmie informujemy, że trwa dodatkowa rekrutacja na następujące kierunki studiów, prowadzone na Wydziale Prawa i Administracji UKSW w roku akademickim 2014/2015: Administracja (studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne); Stosunki międzynarodowe (studia I i II stopnia stacjonarne). Prawo (studia jednolite magisterskie, niestacjonarne).

XV lecie ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - wystawa poświęcona naszemu Patronowi

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia unikalnej wystawy dokumentującej miejsca uwięzienia Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Wszystkie archiwalne fotografie pochodzą ze zbiorów Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Zgromadzenia Księży Marianów w Stoczku Klasztornym oraz Prowincji św. Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych Sanktuarium pw. św. Józefa w Prudniku.

XV lecie ustawy o utworzeniu UKSW

       Przed piętnastu laty, 3 września 1999, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej obradujący pod przewodnictwem marszałka Sejmu Macieja Płażyńskiego uchwalił ustawę o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Senat RP obradujący pod przewodnictwem wicemarszałka Senatu Donalda Tuska ustawę tę przyjął bez poprawek w dniu 23 września, a Prezydent Rzeczypospolitej Aleksander Kwaśniewski podpisał ją 30 września. Ogłoszona została w Dzienniku Ustaw z dnia 1 października. Weszła w życie z dniem 16 października, z mocą od 1 października 1999.

    Niezwykle ważne było przy wyborze Patrona Uczelni to, że zdecydowaliśmy się nazwać nowy uniwersytet Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Uczelnia w swej nazwie  ma imię Wielkiego Polaka, Męża Stanu, Syna Polskiej Ziemi i Prymasa Tysiąclecia. W ten sposób została włączona w długą i piękną tradycję nadawania Uniwersytetom imion zasłużonych Rodaków.

             Patronat Prymasa Tysiąclecia jest wielkim wyzwaniem i zobowiązaniem dla pracowników Uniwersytetu, a nade wszystko dla młodzieży studiującej - dla całej społeczności uniwersyteckiej.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z fragmentami wspomnień Ks. prof. dra hab. Romana Bartnickiego, który był ostatnim rektorem ATK (poprzedniczki naszego Uniwersytetu) i pierwszym rektorem UKSW.

Oferta Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW dla studentów i absolwentów

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się się ofertą CSiDZ:

dla studentów - pobierz

dla absolwentów - pobierz

Nowoczesna infrastruktura ICT dla środowiska naukowego wkrótce dostępna!

Za sprawą umowy o dofinansowanie projektu „Centrum Technologii Informacyjnych Nauk Humanistyczno-Społecznych” podpisanej w dn. 09.09.2014 roku pomiędzy Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju możliwe będzie stworzenie nowoczesnego ośrodka informatyczno-technologicznego dla nauk humanistycznych i społecznych. Nasz Uniwersytet jest Liderem Konsorcjum realizującym to przedsięwzięcie. Pozostałymi członkami konsorcjum są: Ośrodek Przetwarzania Informacji oraz Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej.

Projekt zakłada zapewnienie środowisku naukowemu w Polsce z obszaru nauk humanistycznych i społecznych stałego i bezpiecznego dostępu do zaawansowanej infrastruktury informatycznej, umożliwienie prowadzenia nowoczesnych badań z zastosowaniem technologii społeczeństwa informacyjnego oraz zapewnienie jednostkom naukowym mającym siedzibę w Polsce łączności z międzynarodowymi naukowymi sieciami teleinformatycznymi.

http://www.uksw.edu.pl/files/ciąg znaków.jpg

Archiwum wiadomości

Jak dojechać do UKSW?

Cytat patrona

Nie można poprowadzić rzetelnego dialogu bez elementarnej wiedzy, koniecznej, aby umieć temu    z kim dialogujemy, ukazać nie tyle odmienne rozumienie, ile racje tych rozumień.

Stefan kardynał Wyszyński