UKSW przyjęty w skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przyjęty został do Towarzystwa Naukowego Warszawskiego podczas plenarnego posiedzenia w dniu 26 XI 2014 r. w Pałacu Staszica.  Akt przyjęcia do TNW z rąk Prezesa Zarządu TNW  prof. Janusza Lipkowskiego odebrał Rektor UKSW ks. prof. dr hab Stanisław Dziekoński. W słowach skierowanych do zgromadzonych uczestników Jego Magnificencja podkreślał, że przyjęcie UKSW do TNW "nastąpiło w niezwykle ważnym dla nas momencie, mianowicie  obchodzenia  dwóch rocznic:  15 lat istnienia UKSW i 60 lat ATK, z której wywodzimy się. A gdyby sięgnąć źródła to także 200 lat Wydziału Teologicznego UW, z którego to w połączeniu z Wydziałem Teologicznym UJ powstała ATK, której rozwój był tak dynamiczny, że w 1999 r. decyzją Sejmu stała się Uniwersytetem". Na zakończenie Rektor podziękował za zaufanie jakim obdarzono naszą Alma Mater, przyjmując nas do tak szacownego grona instytucji o wspaniałych celach jakim jest m.in. popieranie nauki. 

TNW powstało w 1907 r. i stanowiło kontynuację działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie. Jego celem jest rozwijanie i popieranie badań we wszystkich dziedzinach wiedzy oraz ogłaszanie po polsku prac naukowych. Obecnie TNW skupia ponad czterystu wybitnych przedstawicieli świata nauki, uznanych za autorytety w swoich dziedzinach. Członkowie TNW skupieni są w  6 wydziałach: językoznawstwa i historii literatury; nauk historycznych, społecznych i filozoficznych; nauk matematycznych i fizycznych; nauk biologicznych; nauk medycznych; nauk technicznych z sekcją rolniczą.  

Spotkanie informacyjne podsumowujące realizację projektu „Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie”

Zapraszamy Kadrę Kierowniczą Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na spotkanie informacyjne podsumowujące realizację projektu „Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie”, które odbędzie się w dniu 27 listopada br. w Auli Jana Pawła II w siedzibie Uczelni przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie.

WĘDRÓWKI KULTU RELIKWII W I TYSIĄCLECIU konferencja w UKSW

Serdecznie zapraszamy na ogólnopolską konferencję WĘDRÓWKI KULTU RELIKWII W I TYSIĄCLECIU zorganizowaną przez Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w dniu 28 listopada 2014 ul. Wójcickiego 1/3 w Warszawie, bud. 23 (sala 201)

Ceny opłat konferencyjnych: prelegenci: 100 zł // uczestnicy: 40 zł // studenci są zwolnieni z opłat

Konferencja naukowa "Impact of the Holocene rapid climate events (8.2, 5.9, 4.2 ka and others) on past cultures and civilizations"

Instytut Archeologii UKSW oraz Zakład Geologii Klimatycznej Instytutu Geologii Podstawowej Wydziału Geologii UW zapraszają do udziału w trzeciej edycji Warszawskiej Konferencji Geoarcheologicznej która odbędzie się w dniach 28 - 29. 11. 2014 roku w Instytucie Archeologii UKSW, przy ul. Wóycickiego 1/3, Audytorium Roberta Schumana (Kampus UKSW – Młociny). Tegoroczna edycja poświęcona jest zagadnieniom związanym z  wpływem nagłych zmian i fluktuacji klimatu na dawne społeczności i cywilizacje w okresie Holocenu ze szczególnym uwzględnieniem jego wczesnej i środkowej fazy. W sympozjom wezmą udział naukowcy z Polski, Czech, Słowacji, Wielkiej Brytanii oraz Cypru.

Zostań wolontariuszem NZS UKSW i spełniaj marzenia dzieci.

Jeśli masz dobre serducho, a jedną z Twoich misji jest bycie wolontariuszem dołącz do Niezależnego Zrzeszenia Studentów UKSW i Spełnij Jedno Marzenie!

I Ty możesz spełnić życzenie, które ślą do Świętego Mikołaja maluchy. Możesz kupić wymarzony przez dziecko prezent, udać się wraz z innymi wolontariuszami Niezależnego Zrzeszenia Studentów UKSW oraz Młodymi Gniewnymi bezpośrednio do domu i wręczyć prezent, z którego na pewno cała rodzina będzie szczęśliwa! Jeśli nie chcesz lub niestety nie możesz osobiście wręczyć prezentu, jest możliwość wsparcia akcji finansowo. W końcu wystarczy spełnić jedno marzenie.

Więcej informacji znajdziecie tutaj: http://www.spelnijjednomarzenie.pl/index.php/o-akcji.html oraz tutaj : https://www.facebook.com/NiezalezneZrzeszenieStudentowUKSW

Wydawnictwo UKSW na Targach Książki Historycznej w Arkadach Kubickiego w Warszawie.

W dniach 27-30 listopada 2014  zapraszamy na stoisko Wydawnictwa UKSW podczas Targów Książki Historycznej w Arkadach Kubickiego w Warszawie.Szczególnie serdecznie zapraszamy na panel dyskusyjny (29.11. godz. 11.00 Sala Kinowa) połączony z prezentacją najnowszych tytułów wydanych w serii „W służbie Niepodległej”.

Archiwum wiadomości

Jak dojechać do UKSW?

Cytat patrona

Nie można poprowadzić rzetelnego dialogu bez elementarnej wiedzy, koniecznej, aby umieć temu    z kim dialogujemy, ukazać nie tyle odmienne rozumienie, ile racje tych rozumień.

Stefan kardynał Wyszyński