Rusza II edycja studiów podyplomowych z zakresu Prawa Dowodowego

Katedra Prawa Karnego UKSW serdecznie zaprasza na drugą edycję studiów podyplomowych z zakresu Prawa  Dowodowego. 

więcej informacji : http://prawo.dowodowe.uksw.edu.pl

Inwentaryzacja cmentarza na Rossie realizowana przez Instytut Historii Sztuki UKSW w ramach dofinansowania z MNiSW i przy wsparciu Ambasady RP w Wilnie

Już drugi rok z rzędu szeroko zakrojone prace inwentaryzacyjne na Rossie w Wilnie prowadzą pracownicy i studenci Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zarówno w okresie wakacyjnym 2013 r. jak i tego lata do pomocy zgłosiło się ok. 80 studentów z Polski. Prace UKSW prowadzone są we współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym w Wilnie oraz w porozumieniu z samorządem miasta Wilna jak i Fundacją Opieki nad Starą Rossą.  Projekt wspiera także Ambasada RP w Wilnie. Przeprowadzenie prac możliwe jest dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Program Rozwoju Humanistyki w ramach projektu „Cmentarz na Rossie w Wilnie. Badania inwentaryzacyjne, historyczne i językoznawcze”.

VI edycja konkursu "Innowator Mazowsza" dla młodych przedsiębiorców i naukowców

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza młodych, kreatywnych naukowców z Mazowsza w wieku do 39 lat, z zakończonym przewodem doktorskim lub stopniem doktora uzyskanym w ciągu ostatnich 3 lat do udziału w konkursie promującym nowatorskie podejście do gospodarki. Planowany okres naboru aplikacji konkursowych to 1.07. – 14.08.2014. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystej gali we wrześniu 2014.

Więcej informacji na stronie http://www.mazonowsze.pl/

Trwa nabór wniosków do drugiej edycji konkursu IMPULS FNP

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozpoczęła nabór wniosków do drugiej edycji konkursu IMPULS organizowanego w ramach projektu SKILLS. W konkursie mogą wziąć udział uczestnicy projektu SKILLS, a więc uczeni, którzy np. uczestniczyli w organizowanym w ramach projektu SKILLS szkoleniu: pracownicy naukowi, zamieszkali w Polsce i zatrudnieni na umowę o pracę w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terenie RP, doktoranci z polskich jednostek naukowych, zamieszkali w Polsce oraz absolwenci studiów doktoranckich (do 12 miesięcy od uzyskania stopnia doktora), chcący realizować projekt w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terytorium RP.

Kierunek „prawo” WPiA UKSW na drugim miejscu w rankingu popularności Wydziałów Prawa przeprowadzonym przez „Rzeczpospolitą”

Według rankingu "Rzeczpospolitej" prawo na UKSW znajduje się na drugim miejscu najchętniej wybieranych kierunków wśród kandydatów na studia prawnicze (7,1 kandydatów na jedno miejsce). Pierwsze miejsce zajmuje Uniwersytet Wrocławski (8,2 kandydatów na jedno miejsce).

VII edycja konkursu "Książka Historyczna Roku"

Instytut Pamięci Narodowej, Telewizja Polska S.A. oraz Polskie Radio S.A. organizatorzy oraz fundatorzy nagród w konkurskie "Książka Historyczna Roku" ogłosili konkurs, w którym nagrody przyznawane są w dwóch kategoriach:

- najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku

- najlepsza książka popularnonaukowa poświęcona historii Polski w XX wieku.

Łączna pula nagród wynosi 60 tyś. złotych.

Do konkursu mogą być zgłoszone książki oraz publikacje elektroniczne (e-booki) wydane w j.polskim po raz pierwszy pomiędzy 1 stycznia 2013r. a 30 VI 2014r.  Termin zgłaszania książek i publikacji elektronicznych do siedziby IPN upływa 31 VII 2014r.   

wiecej informacji: www.ipn.gov.pl

Archiwum wiadomości

Jak dojechać do UKSW?

Cytat patrona

Nie można poprowadzić rzetelnego dialogu bez elementarnej wiedzy, koniecznej, aby umieć temu    z kim dialogujemy, ukazać nie tyle odmienne rozumienie, ile racje tych rozumień.

Stefan kardynał Wyszyński