Nabór wniosków projektowych w ramach budżetu na realizację strategii rozwoju Uczelni

Jego Magnificencja Rektor UKSW, ks. prof. dr hab Stanisław Dziekoński ogłasza nabór wniosków projektowych w ramach budżetu na realizację strategii rozwoju Uczelni.

Szczegółowe informacje -  pobierz

UKSW zaprasza do złożenia oferty na wycenę rezerw na świadczenia pracownicze na dzień 31 grudnia 2014 roku i 31 grudnia 2013 roku

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do złożenia oferty na wycenę rezerw na świadczenia pracownicze na dzień 31 grudnia 2014 roku i 31 grudnia 2013 roku.                               Oferty powinna zawierać: opis zakresu usług objętych ofertą, całkowitą wartość brutto, harmonogram realizacji, doświadczenie oferenta (w tym doświadczenie współpracy z uczelniami publicznymi) oraz projekt umowy na wycenę rezerw na świadczenia pracownicze proponowany przez Oferenta do zawarcia z Zamawiającym.

Oczekiwany termin wykonania wyceny określamy na 20 marca 2015 roku. Oferty w formie papierowej należy dostarczyć na adres Zamawiającego: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Sekretariat Kanclerza i Kwestora,ul. Dewajtis 5, pokój 035, 01- 815 Warszawa do dnia 06 marca 2015 roku do godz. 15:00.

Poezja ..Wielka Pani, koncert oparty na poetyckich wierszach Karola Wojtyły

Jego Magnificencja Rektor UKSW ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, koordynator MCDMiM UKSW ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski oraz Burmistrz Dzielnicy Bielany Pan Tomasz Mencina serdecznie zapraszają na koncert związany z dziesiątą rocznicą śmierci Jana Pawła II.  

Poezja…Wielka Pani to koncert oparty na poetyckich wierszach Karola Wojtyły, które recytować będą Krystyna Czubówna i Olgierd Łukaszewicz, w muzycznej oprawie Andrzeja Jagodzińskiego, Janusza Strobla, Henryka Miśkiewicza, Adama Cegielskiego i Czesława Bartkowiaka.

Uroczystość odbędzie się 1 marca 2015 o godz. 18.00 w auli im. Jana Pawła II, ul. Dewajtis 5, UKSW.   

wstęp wolny 

Szkoła Prawa Niemieckiego i Polityki Zagranicznej Niemiec

Pragniemy poinformować, że na WPiA w ramach Instytutu Prawa Międzynarodowego, Prawa UE oraz Stosunków Międzynarodowych powstaje Szkoła Prawa Niemieckiego i Polityki Zagranicznej Niemiec.

Konferencja o wielokulturowości – zgłoszenia referatów do 28 lutego!

Uprzejmie zapraszamy do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji pod hasłem Pogranicza wielokulturowe – lokalne, regionalne, narodowe, ponadnarodowe. Konferencja, organizowana przez Wydział Nauk Humanistycznych UKSW odbędzie się w dniach 14 i 15 maja 2015 r, w siedzibie Uniwersytetu przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń badaczy akademickich, jak również pozaakademickich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i agend rządowych zajmujących się teorią i praktyką wielokulturowości.

GALERIA PRZY AUTOMACIE - zaproszenie na wystawę

GALERIA PRZY AUTOMACIE zaprasza na wystawę IZY ROGUCKIEJ, Spiele Der Stadt. Wystawa odbywa się w Instytucie Historii Sztuki UKSW (III piętro), ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, Warszawa.

Archiwum wiadomości

Jak dojechać do UKSW?

Cytat patrona

Nie można poprowadzić rzetelnego dialogu bez elementarnej wiedzy, koniecznej, aby umieć temu    z kim dialogujemy, ukazać nie tyle odmienne rozumienie, ile racje tych rozumień.

Stefan kardynał Wyszyński