Święto UKSW - Msza Święta w Bazylice Św. Krzyża w Warszawie

Serdecznie zapraszamy Pracowników, Studentów, Absolwentów i przyjaciół naszego Uniwersytetu na uroczystą Mszę Świętą, koncelebrowaną w kościele p.w. Św. Krzyża przy ul. Krakowskie Przedmieście 3 w dniu 24 maja 2015 r. o godz. 9.00 pod przewodnictwem Jego Magnificencji ks. prof. dr. hab. Stanisława Dziekońskiego, Rektora UKSW. Mszę Świętą uświetni Chór UKSW pod kierownictwem dr. Michała Sławeckiego. Eucharystia będzie transmitowana przez Program I Polskiego Radia.

Konferencja "Wyzwoleni, ale nie wolni (1945-1989)"

Zapraszamy na konferencję naukową organizowaną w 70. rocznicę zakoń„czenia II wojny światowej. Konferencja odbędzie się w Instytucie Nauk Historycznych UKSW (bud. nr 23, ul. Wóycickiego 1/3) w dniu 23 maja (sobota) 2015 r., w salach 105 i 103. Uroczyste otwarcie obrad będzie miało miejsce w sali numer 105 o godzinie 9:00.

Szczegółowy program - pobierz

UKSW współorganizatorem XVI Konferencji Okragłego Stołu -Polska w drodze do społeczeństwa Informacyjnego

W środę, 13 maja br. o godz. 10.30 w Sali Kolumnowej Sejmu odbyła się XVI Konferencja Okrągłego Stołu – Polska w drodze do społeczeństwa Informacyjnego pt. „Telekomunikacja i technologie informacyjno-komunikacyjne: źródła innowacyjności”. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: prezydent RP Bronisław Komorowski oraz marszałek Sejmu  RP Radosław Sikorski a przemówienie otwierające konferencję wygłosił wicepremier, minister gospodarki Pan Janusz Piechociński. Konferencja Okrągłego Stołu – Polska w drodze do społeczeństwa Informacyjnego to coroczne spotkania organizowane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP)  a w tym roku, tak jak w ubiegłym, także przez UKSW, z okazji Światowego Dnia Telekomunikacji. Stanowi ona forum wymiany poglądów i wypracowania koncepcji rozwoju kraju w warunkach przemian społeczno-gospodarczych w związku z rozwojem techniki cyfrowej. Do udziału w dyskusji zaproszeni zostali m. in. przedstawiciele parlamentu, samorządów terytorialnych, organizacji pozarządowych oraz młodzież akademicka. Wykład Rektora UKSW, który nakreślił plany rozwoju i współpracy UKSW z innymi instytucjami w ramach nowych technologii spotkał się z dużym uznaniem uczestników konferencji. KS. prof. Stanisław Dziekoński nagrodzony został medalem im. Prof. Stanisława Fryzego, który przyznawany jest pracownikom nauki i nauczycielom akademickim za wybitne zasługi.

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Oblicza marginalizacji społecznej…”

Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW, Katedra Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Studenckie Koło Naukowe Pedagogów Resocjalizacyjnych, Katholische  Hochschule Mainz zapraszają do udziału w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu „Oblicza marginalizacji społecznej…” Wsparcie i samoświadomość społeczna w resocjalizacji inkluzyjnej. Osoba, wspólnota, kultura. 22 maja 2015 r.  godz. 9.00, Wydział Nauk Pedagogicznych, Uniwersytet  Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Wóycickiego 1/3, budynek nr 15, sala 1528. Program w załączeniu

II Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Utrata i żałoba – teoria i praktyka"

Katedra Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych WT UKSW oraz Fundacja „By dalej iść” zaprasza do udziału w konferencji, która odbędzie się 22 maja 2015 r w Auli Jana Pawła II przy ul. Dewajtis 5.

Szczegółowe informacje na stronie www.konferencja.bydalejisc.pl

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów i Doktorantów "Psychologia Sportu - wyzwania, możliwości, ograniczenia"

Sekcja Psychologii Sportu KNSP WFCH UKSW zaprasza na konferencję, która odbędzie się 25 maja 2015 r. w Auli Schumana na kampusie przy ul. Wóycickiego 1/3. Rozpoczęcie o godz. 9.00.

Szczegółowe informacje - pobierz

Archiwum wiadomości

Jak dojechać do UKSW?

Cytat patrona

Nie można poprowadzić rzetelnego dialogu bez elementarnej wiedzy, koniecznej, aby umieć temu    z kim dialogujemy, ukazać nie tyle odmienne rozumienie, ile racje tych rozumień.

Stefan kardynał Wyszyński