hackjam.net opanuje UKSW!

W czasie jednego z wrześniowych weekendów Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie stanie się stolicą polskiej sceny programistycznej. Od 18 do 20 września 2015 roku w murach UKSW odbędzie się hackjam.net – hackathon, czyli maraton programistyczny, prowadzony w unikalnej formule, bo połączony z sesją projektowania usług. W tym roku programiści z całej Polski będą mogli wykazać się kreatywnością w ramach dwóch ścieżek tematycznych.

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Osoby ubiegające się w roku akademickim 2015/2016 o stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego proszone są o składanie kompletnych wniosków uprzednio zaopiniowanych przez Radę Wydziału, w nieprzekraczalnym terminie do 10 października 2015 r., w Sekretariacie Prorektora ds. Studenckich, ks. dra hab. Macieja Bały, prof. UKSW (pok. 428, ul. Dewajtis 5 w Warszawie). Szczegółowe informacje dotyczące stypendiów znajdą Państwo na stronie http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2015-2016.html

Nominacje profesorskie

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wręczył nominacje profesorskie naukowcom z Wydziału Teologicznego UKSW:

Ks. prof. dr. hab. Januszowi Kręcidle

Ks. prof. dr. hab. Franciszkowi Mickiewiczowi

Ks. prof. dr. hab. Markowi Skierkowskiemu

oraz

Pani prof. dr hab. Annie Lemańskiej z Wydziału Filozofii Chrześcijanśkiej UKSW

Serdecznie gratulujemy!

Kwiaty i znicze pod pomnikiem Prymasa Tysiąclecia na Krakowskim Przedmieściu.

W dniu 3 sierpnia br. obchodziliśmy 114. urodziny i 91. Rocznicę święceń kapłańskich naszego Patrona. Z tej okazji Prezes Fundacji Niezależnych Inicjatyw Studenckich im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i przedstawiciele Samorządu Studentów UKSW: Mateusz Izydorek vel Zydorek (Przewodniczący) i Kamil Kędzierski (Wiceprzewodniczący) złożyli kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem Prymasa Tysiąclecia na Krakowskim Przedmieściu.

Młodzi Naukowcy z UKSW wśród laureatów TransFormation.doc

Czterech młodych Naukowców z UKSW zakwalifikowało się do Programu TransFormation.doc realizowanego w ramach projektu systemowego Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego pt. „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi i ich wynikami”. Są to: dr Dominika Dzwonkowska (WFCH), mgr Ilona Skoczeń (WFCh), dr Paweł Rusin (WBNS), dr Emilia Śmiechowska-Petrovskij (WNP).

W ramach programu sfinansowane zostaną kursy szkoleniowe dla 500 młodych naukowców w czołowych ośrodkach akademickich na świecie.

Serdecznie gratulujemy!

Polsko-ukraińskie jubileuszowe seminarium UO UKSW w Krakowie

W związku z dwudziestą rocznicą ukazania się „Karty Pracowników służby zdrowia” Uniwersytet Otwarty UKSW wraz z Fundacją Polską Raoula Follereau, Stowarzyszeniem Lekarzy Polskiego Pochodzenia na Wołyniu oraz Stowarzyszeniem „Lekarze Nadziei” zorganizował w Centrum Duszpasterskim przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie uroczyste jubileuszowe polsko-ukraińskie seminarium naukowe „Słudzy Życia”. Spotkanie w tym szczególnym miejscu stanowiącym Światowe Centrum Miłosierdzia Bożego poprowadził kierownik Uniwersytetu Otwartego UKSW dr Kazimierz Szałata przy współudziale prezesa Stowarzyszenia Lekarzy Polskiego Pochodzenia na Wołyniu dra Sergiusza Prokopiuka, dra Jerzego Szczuruka i dra Stanisława Lomizowa.

Archiwum wiadomości

Jak dojechać do UKSW?

Cytat patrona

Nie można poprowadzić rzetelnego dialogu bez elementarnej wiedzy, koniecznej, aby umieć temu    z kim dialogujemy, ukazać nie tyle odmienne rozumienie, ile racje tych rozumień.

Stefan kardynał Wyszyński