Uroczyste otwarcie Centrum Laboratoryjnego Nauk Przyrodniczych UKSW

Przecięcie wstęgi, odsłonięcie tablicy pamiątkowej oraz poświęcenie budynku – tak rozpoczęło się uroczyste otwarcie Centrum Laboratoryjnego Nauk Przyrodniczych UKSW przy ulicy Wóycickiego 1/3. Wydarzenie to miało miejsce 24 października 2014 roku i zapoczątkowało nową jakość w dziedzinie badań laboratoryjnych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Budowa CLNP jest jednym z elementów budowy Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych UKSW i niezwykle istotnym dla rozwoju naszej Uczelni” – tymi słowami Jego Magnificencja ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, Rektor UKSW rozpoczął swoje przemówienie na auli nowego gmachu.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na uroczystej Inauguracji roku akademickiego 2014/2015 w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

25 lat wolności – 15.lecie UKSW

W dniu 6 października 2014 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2014/2015 

w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Swoją obecnością zaszczycił społeczność akademicką Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Bronisław Komorowski. Uroczystą sesję poprzedziła msza święta sprawowana pod przewodnictwem Jego Eminencji Księdza Kardynała Kazimierza Nycza, Wielkiego Kanclerza UKSW.

Podczas głównej uroczystości Rektor Uniwersytetu, ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, przemawiając do wszystkich zebranych, podkreślił wyjątkowość ceremonii ze względu na to, że wpisuje się ona w obchody zainicjowanego przez Prezydenta RP Roku Wolności. Dzięki osobie Patrona, Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego – duchowego przewodnika narodu skrępowanego totalitaryzmem ustroju komunistycznego, wielkiego obrońcy godności osoby ludzkiej – Uniwersytet wciąż staje przed zadaniem promowania jego dziedzictwa.

Przemówienie JM Rektora w załączniku

Konkurs na dyrektora PAN Stacji Naukowej w Wiedniu

Konkurs jest przeznaczony dla pracowników naukowych. Więcej informacji - pobierz

Pani dr Ewa Czaczkowska z Wydziału Teologicznego uhonorowana Złotym Krzyżem Zasługi

 	 http://www.uksw.edu.pl/files/czaczkowska3.png

Pani dr Ewa Czaczkowska - pracownik WT UKSW 23 października 2014 r. otrzymała z rąk prezydenta Bronisława Komorowskiego Złoty Krzyż Zasługi za zasługi dla polskiego dziennikarstwa oraz wybitne zasługi w budowaniu niezależnej prasy.

Gratulujemy!

Pracownik UKSW laureatem Nagrody Teofrasta

Z radością informujemy, że laureatem tegorocznej Nagrody Teofrasta, ustanowionej i przyznawanej przez redakcję magazynu „Charaktery” za najlepsze książki psychologiczne, został pracownik Instytutu Psychologii Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej dr hab. Jan Cieciuch nagrodzony za książkę: Kształtowanie się systemu wartości od dzieciństwa do wczesnej dorosłości.

Laureatowi serdecznie gratulujemy!

Konferencja naukowa "Dziedzictwo niematerialne - pamięć"

Instytut Archeologii WNHiS UKSW zaprasza na konferencję naukową organizowaną wspólnie z Polskim Komitetem Narodowym ICOMOS, która odbędzie się odbędzie się w dniach 24-25 października 2014 r. w Auli Schumana przy ul. Wóycickiego 1/3. Jest to czwarta edycja cyklicznej konferencji "Konserwacja zapobiegawcza środowiska", która odbywa się corocznie w rocznicę śmierci Prof. Andrzeja Tomaszewskiego. W czasie tegorocznej konferencji będzie miała miejsce także promocja książki  "Konserwacja zapobiegawcza środowiska 2. Krajobraz kulturowy" pod redakcją Jacka Wysockiego.

Akademia Dialogu Społecznego Uniwersytetu Otwartego UKSW w Ostrowi Mazowieckiej

16 października w Akademii Dialogu Społecznego Uniwersytetu Otwartego UKSW w Ostrowi Mazowieckiej odbyło się spotkanie poświęcone aktualnie gorąco dyskutowanego zagadnienia tak zwanej Klauzuli sumienia, która w przypadku konfliktu prawa stanowionego z podstawowymi zasadami moralnymi pozwala na przykład lekarzowi odstąpić od sprzecznych z jego sumieniem działań.

Archiwum wiadomości

Jak dojechać do UKSW?

Cytat patrona

Nie można poprowadzić rzetelnego dialogu bez elementarnej wiedzy, koniecznej, aby umieć temu    z kim dialogujemy, ukazać nie tyle odmienne rozumienie, ile racje tych rozumień.

Stefan kardynał Wyszyński