Chór UKSW laureatem GRAND PRIX, Sukcesy Chóru UKSW na Mazowszu

Chór UKSW został laureatem GRAND PRIX, Złotego Dyplomu oraz Nagrody Specjalnej za najlepsze wykonanie utworu maryjnego na X Jubileuszowym Festiwalu Mater Misericordiae organizowanym przez Federację Caecilianum w Kościele Miłosierdzia Bożego w Ząbkach 13 VI 2015r.

Chór akademicki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w niedzielę 14 czerwca 2015 roku zakończył sezon artystyczny 2014/2015 koncertem z okazji I rocznicy ustanowienia Bazyliki Mniejszej pw. Przenajświętszej Trójcy w Myszyńcu.

 

Stypendium Fundacji Lanckorońskich dla dr Satory

Dr Magdalena Satora z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie znalazła się w gronie laureatów konkursu o Stypendium Fundacji Lanckorońskich. W ramach realizacji projektu pt. Kolacjonowanie rękopisów źródła dr Satora, wyjedzie na badania do Rzymu.

Kolejny nabór wniosków na Stypendia Fundacji Lanckorońskich otwarty zostanie w pierwszym kwartale 2016 r.

Diamentowy Grant dla studentki WPiA

Studentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW Natalia Maria Kalinowska znalazła się wśród laureatów konkursu dla młodych naukowców Diamentowy Grant. W ramach przyznanych środków Pani Kalinowska realizowała będzie projekt pt. "Diagnoza stanu ochrony prywatności jednostki w sieci Internet ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych – stan prawny i perspektywy".

Studia podyplomowe - Pedagogika Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Tyflopedagogika

Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW w Warszawie uruchamia od października 2015 r. studia podyplomowe adresowane do osób posiadających tytuł zawodowy magistra (lub tytuł zawodowy  licencjata) oraz przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela (ukończona specjalizacja nauczycielska, ukończone studia podyplomowe, kurs kwalifikacyjny, kurs pedagogiczny (dyplom; świadectwo ukończenia kursu), które chcą uzyskać dodatkowe przygotowanie do wykonywania zawodu tyflopedagoga i pedagoga organizującego kształcenie i współorganizującego rehabilitację osób z niepełnosprawnością intelektualną w placówkach ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych na różnych etapach edukacyjnych.

 

Wykład. O. prof. Jacka Salija w Gostyninie

Blisko sto osób wzięło udział w ostatnim w tym roku akademickim, spotkaniu w Colloquia Gostiniensia Uniwersytetu Otwartego UKSW przy parafii św. Marcina w Gostyninie. Tym razem gościem czerwcowego kolokwium, w którym wziął udział kierownik UO UKSW dr Kazimierz Szałata był znany polski teolog, autor licznych publikacji o. prof. Jacek Salij.

European Financial Congress w Sopocie

Miło Nam poinformować, iż w dniu 23 czerwca 2015 r., podczas dorocznego European Financial Congress w Sopocie, w panelu dotyczącym prawnych przeszkód prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, w charakterze panelistów wystąpili profesorowie Naszego Wydziału, tj. prof. nadzw. dr hab. Piotr Zapadka (Katedra Prawa Finansowego i Ekonomii) oraz prof. nadzw. dr hab. Tomasz Siemiątkowski (Katedra Prawa Gospodarczego Prywatnego).

European Financial Congress to najbardziej prestiżowe krajowe wydarzenie z obszaru biznesu, finansów, bankowości i rynku kapitałowego, gromadzące corocznie wielu znamienitych gości, przedstawicieli instytucji finansowych, korporacji międzynarodowych i kluczowych instytucji polskiego życia gospodarczego.

Serdecznie gratulujemy Panom Profesorom!

Archiwum wiadomości

Jak dojechać do UKSW?

Cytat patrona

Nie można poprowadzić rzetelnego dialogu bez elementarnej wiedzy, koniecznej, aby umieć temu    z kim dialogujemy, ukazać nie tyle odmienne rozumienie, ile racje tych rozumień.

Stefan kardynał Wyszyński