Nabór wniosków projektowych w ramach budżetu na realizację strategii rozwoju Uczelni

Jego Magnificencja Rektor UKSW, ks. prof. dr hab Stanisław Dziekoński ogłasza nabór wniosków projektowych w ramach budżetu na realizację strategii rozwoju Uczelni.

Szczegółowe informacje -  pobierz

UKSW zaprasza do złożenia oferty na wycenę rezerw na świadczenia pracownicze na dzień 31 grudnia 2014 roku i 31 grudnia 2013 roku

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do złożenia oferty na wycenę rezerw na świadczenia pracownicze na dzień 31 grudnia 2014 roku i 31 grudnia 2013 roku.                               Oferty powinna zawierać: opis zakresu usług objętych ofertą, całkowitą wartość brutto, harmonogram realizacji, doświadczenie oferenta (w tym doświadczenie współpracy z uczelniami publicznymi) oraz projekt umowy na wycenę rezerw na świadczenia pracownicze proponowany przez Oferenta do zawarcia z Zamawiającym.

Oczekiwany termin wykonania wyceny określamy na 20 marca 2015 roku. Oferty w formie papierowej należy dostarczyć na adres Zamawiającego: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Sekretariat Kanclerza i Kwestora,ul. Dewajtis 5, pokój 035, 01- 815 Warszawa do dnia 06 marca 2015 roku do godz. 15:00.

Szkoła Prawa Niemieckiego i Polityki Zagranicznej Niemiec

Pragniemy poinformować, że na WPiA w ramach Instytutu Prawa Międzynarodowego, Prawa UE oraz Stosunków Międzynarodowych powstaje Szkoła Prawa Niemieckiego i Polityki Zagranicznej Niemiec.

Konferencja o wielokulturowości

Uprzejmie zapraszamy do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji pod hasłem Pogranicza wielokulturowe – lokalne, regionalne, narodowe, ponadnarodowe. Konferencja, organizowana przez Wydział Nauk Humanistycznych UKSW odbędzie się w dniach 14 i 15 maja 2015 r. w siedzibie Uniwersytetu przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń badaczy akademickich, jak również pozaakademickich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i agend rządowych zajmujących się teorią i praktyką wielokulturowości.

GALERIA PRZY AUTOMACIE - zaproszenie na wystawę

GALERIA PRZY AUTOMACIE zaprasza na wystawę IZY ROGUCKIEJ, Spiele Der Stadt. Wystawa odbywa się w Instytucie Historii Sztuki UKSW (III piętro), ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, Warszawa.

Kongres Rodziny 2015

Serdecznie zapraszamy na Międzynarodowy Kongres Rodziny  2015 (20-22 marca 2015 r.)

W tym roku Kongres ma na celu zwrócenie uwagi na znaczenie ŻYCIA I MIŁOŚCI w budowaniu CYWILIZACJI MIŁOŚCI. Podstawową rolę w tym dziele odgrywają małżeństwa i rodziny.

Archiwum wiadomości

Jak dojechać do UKSW?

Cytat patrona

Nie można poprowadzić rzetelnego dialogu bez elementarnej wiedzy, koniecznej, aby umieć temu    z kim dialogujemy, ukazać nie tyle odmienne rozumienie, ile racje tych rozumień.

Stefan kardynał Wyszyński