Rektor UKSW ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński uhonorowany nagrodą I stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Mamy ogromny zaszczyt poinformować Państwa, iż Rektor UKSW ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński został uhonorowany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof.  Lenę Kolarską – Bobińską nagrodą I stopnia za osiągnięcia organizacyjne. Jest to wyróżnienie przyznawane zazwyczaj po zakończeniu kadencji, tym bardziej zasługuje na podkreślenie przyznanie tak szczególnego wyróżnienia dla Naszego Rektora za działania podjęte w roku 2013/2014. W liście gratulacyjnym Pani Minister podkreśliła ogromne zaangażowanie Jego Magnificencji  w działalność organizacyjną  na rzecz UKSW  i wyraziła wielkie uznanie dla osiągniętych efektów. Do gratulacji dołaczone zostały życzenia Pani Minister dalszych sukcesów w pracy zawodowej i sprawowaniu funkcji Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.  

Zmarł wieloletni pracownik Instytutu Historii Sztuki UKSW

Z ogromnym żalem i smutkiem zawiadamiamy o śmierci Pana Michała Gradowskiego (ur. w 1932 r.), wieloletniego pracownika, a później współpracownika i przyjaciela Instytutu Historii Sztuki naszego Uniwersytetu.

    O poranku 18 grudnia 2014 roku odszedł od nas Wspaniały Człowiek, jeden z najwybitniejszych znawców złotnictwa w Polsce, autor wielu niezwykle cennych publikacji naukowych, niestrudzony nauczyciel, fantastyczny gawędziarz, mentor i serdeczny przyjaciel.

    Jego odejście jest wielką stratą dla wszystkich, którzy mieli szczęście go spotkać tak na płaszczyźnie zawodowej jak i prywatnej. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako wybitny specjalista i Człowiek o Wielkim Sercu.

Pracownicy Instytutu Historii Sztuki UKSW i WNHiS

O szczęściu w Akademii Formacji Chrześcijańskiej UO UKSW

Filozoficzne koncepcje szczęścia były przedmiotem spotkania w Akademii Formacji Chrześcijańskiej UO UKSW zorganizowanej wspólnie z Zespołem Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski, z myślą o stypendystach ze Wschodu studiujących na warszawskich uczelniach.

Dylematy moralne w Akademii Dialogu Społecznego UO UKSW

Trudne dylematy moralne związane z historią pułkownika Ryszarda Kuklińskiego były przedmiotem kolejnego spotkania, jakie miało miejsce we czwartek 11 grudnia br. w Akademii Dialogu Społecznego Uniwersytetu Otwartego UKSW w Ostrowi Mazowieckiej.

Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Ekumenizmu na Wydziale Teologicznym UKSW

Dziekan Wydziału Teologicznego UKSW ogłasza konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Ekumenizmu WT UKSW.

Szczegółowe informacje - pobierz

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów UKSW za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2014/2015

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał za wybitne osiągnięcia na rok 2014/15. stypendia trzem studentom UKSW. Są to p. Kamil Rabiega (archeologia) p. Katarzyna Anna Włodarska (psychologia) p. Emilia Zyskowska (psychologia).

Gratulujemy !

Archiwum wiadomości

Jak dojechać do UKSW?

Cytat patrona

Nie można poprowadzić rzetelnego dialogu bez elementarnej wiedzy, koniecznej, aby umieć temu    z kim dialogujemy, ukazać nie tyle odmienne rozumienie, ile racje tych rozumień.

Stefan kardynał Wyszyński