hackjam.net opanuje UKSW!

W czasie jednego z wrześniowych weekendów Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie stanie się stolicą polskiej sceny programistycznej. Od 18 do 20 września 2015 roku w murach UKSW odbędzie się hackjam.net – hackathon, czyli maraton programistyczny, prowadzony w unikalnej formule, bo połączony z sesją projektowania usług. W tym roku programiści z całej Polski będą mogli wykazać się kreatywnością w ramach dwóch ścieżek tematycznych.

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Osoby ubiegające się w roku akademickim 2015/2016 o stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego proszone są o składanie kompletnych wniosków uprzednio zaopiniowanych przez Radę Wydziału, w nieprzekraczalnym terminie do 10 października 2015 r., w Sekretariacie Prorektora ds. Studenckich, ks. dra hab. Macieja Bały, prof. UKSW (pok. 428, ul. Dewajtis 5 w Warszawie). Szczegółowe informacje dotyczące stypendiów znajdą Państwo na stronie http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2015-2016.html

Spotkanie z Prof. Liu Pengiem, prof. Chińskiej Akademii Nauk Społecznych

Instytut Socjologii ma przyjemność zaprosić wszystkich chętnych na spotkanie z Prof. Liu Pengiem, prof. Chińskiej Akademii Nauk Społecznych. Spotkanie odbędzie się 15 września br., o godz. 14.00 w s. 201 bud. 23 przy u. Wóycickiego 1/3, kampus im. Ks. Prof. R. Rumianka.

Instytut Socjologii zaprasza na spotkanie z Prof. Liu Pengiem, prof. Chińskiej Akademii Nauk Społecznych

Instytut Socjologii ma przyjemność zaprosić wszystkich chętnych na spotkanie z Prof. Liu Pengiem, prof. Chińskiej Akademii Nauk Społecznych.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 15 września br., o godz. 14.00 w s. 201 bud. 23 przy u. Wóycickiego 1/3, kampus im. Ks. Prof. R. Rumianka.

Nominacje profesorskie

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wręczył nominacje profesorskie naukowcom z Wydziału Teologicznego UKSW:

Ks. prof. dr. hab. Januszowi Kręcidle

Ks. prof. dr. hab. Franciszkowi Mickiewiczowi

Ks. prof. dr. hab. Markowi Skierkowskiemu

oraz

Pani prof. dr hab. Annie Lemańskiej z Wydziału Filozofii Chrześcijanśkiej UKSW

Serdecznie gratulujemy!

Kwiaty i znicze pod pomnikiem Prymasa Tysiąclecia na Krakowskim Przedmieściu.

W dniu 3 sierpnia br. obchodziliśmy 114. urodziny i 91. Rocznicę święceń kapłańskich naszego Patrona. Z tej okazji Prezes Fundacji Niezależnych Inicjatyw Studenckich im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i przedstawiciele Samorządu Studentów UKSW: Mateusz Izydorek vel Zydorek (Przewodniczący) i Kamil Kędzierski (Wiceprzewodniczący) złożyli kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem Prymasa Tysiąclecia na Krakowskim Przedmieściu.

Archiwum wiadomości

Jak dojechać do UKSW?

Cytat patrona

Nie można poprowadzić rzetelnego dialogu bez elementarnej wiedzy, koniecznej, aby umieć temu    z kim dialogujemy, ukazać nie tyle odmienne rozumienie, ile racje tych rozumień.

Stefan kardynał Wyszyński