Studia podyplomowe - Ochrona Danych Osobowych i Informacji Niejawnych

Katedra Prawa Informatycznego UKSW serdecznie zaprasza na  kolejną edycję studiów podyplomowych z zakresu Ochrony Danych Osobowych i Informacji Niejawnych.

Więcej informacji pod linkiem:   http://www.ochronadanych.uksw.edu.pl

Rusza II edycja studiów podyplomowych z zakresu Prawa Dowodowego

Katedra Prawa Karnego UKSW serdecznie zaprasza na drugą edycję studiów podyplomowych z zakresu Prawa  Dowodowego. 

więcej informacji : http://prawo.dowodowe.uksw.edu.pl

Studia doktoranckie na UKSW z zakresu literaturoznawstwa

W roku akademickim 2014/2015 Wydział Nauk Humanistycznych rozpoczyna prowadzenie studiów doktoranckich z zakresu literaturoznawstwa. Zapraszamy na rozmowy kwalifikacyjne  9 i 10 września 2014.

Szczegółowe informacje  znajdą Państwo na stronie: studiadoktoranckie.uksw.edu.pl

Współpraca Uniwersytetu Otwartego UKSW z diecezją w Łucku na Ukrainie

W dniach 12-13 lipca br kierownik Uniwersytetu Otwartego UKSW dr Kazimierz Szałata spotkał się w siedzibie kurii biskupiej w Łucku za Ukrainie z nowo mianowanym ordynariuszem ks. bpem Witalijem Skomorowskim. Podczas spotkania rozmawiano na temat perspektyw współpracy w dziedzinie upowszechniania wiedzy oraz wspólnych działań formacyjnych realizowanych zarówno w UKSW, jak też na terenie diecezji Łuckiej. Wśród planowanych działań rozważano między innymi  uruchomienie cyklu wykładów formacyjnych przy katedrze Świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz współudział w organizacji Drugiej Pielgrzymki Lekarzy Ukraińskich w Berdyczowie koło Żytomierza. Planowane są także realizowane wspólnie z Międzynarodowym Centrum Formacji Chrześcijańskiej sesje formacyjne w UKSW dla młodzieży z diecezji Łuckiej i Kamieńecko-Podolskiej.

Rusza III edycja Studiów Podyplomowych Zarządzanie Oświatą

Zapraszamy na III edycję Studiów Podyplomowych Zarządzanie Oświatą! Czas trwania – dwa semestry, opłata – 1700 zł/ jeden semestr, rozpoczęcie – 03.10.2014 r.

Więcej informacji: www.pedagogika.uksw.edu.pl/rekrutacja

Inwentaryzacja cmentarza na Rossie realizowana przez Instytut Historii Sztuki UKSW w ramach dofinansowania z MNiSW i przy wsparciu Ambasady RP w Wilnie

Już drugi rok z rzędu szeroko zakrojone prace inwentaryzacyjne na Rossie w Wilnie prowadzą pracownicy i studenci Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zarówno w okresie wakacyjnym 2013 r. jak i tego lata do pomocy zgłosiło się ok. 80 studentów z Polski. Prace UKSW prowadzone są we współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym w Wilnie oraz w porozumieniu z samorządem miasta Wilna jak i Fundacją Opieki nad Starą Rossą.  Projekt wspiera także Ambasada RP w Wilnie. Przeprowadzenie prac możliwe jest dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Program Rozwoju Humanistyki w ramach projektu „Cmentarz na Rossie w Wilnie. Badania inwentaryzacyjne, historyczne i językoznawcze”.

VI edycja konkursu "Innowator Mazowsza" dla młodych przedsiębiorców i naukowców

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza młodych, kreatywnych naukowców z Mazowsza w wieku do 39 lat, z zakończonym przewodem doktorskim lub stopniem doktora uzyskanym w ciągu ostatnich 3 lat do udziału w konkursie promującym nowatorskie podejście do gospodarki. Planowany okres naboru aplikacji konkursowych to 1.07. – 14.08.2014. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystej gali we wrześniu 2014.

Więcej informacji na stronie http://www.mazonowsze.pl/

Archiwum wiadomości

Jak dojechać do UKSW?

Cytat patrona

Nie można poprowadzić rzetelnego dialogu bez elementarnej wiedzy, koniecznej, aby umieć temu    z kim dialogujemy, ukazać nie tyle odmienne rozumienie, ile racje tych rozumień.

Stefan kardynał Wyszyński