Drużyna Siatkarek AZS AWF UKSW Warszawa Mistrzem Polski

 Miło nam przekazać informację, że drużyna siatkarek AZS AWF UKSW Warszawa zdobyła tytuł Akademickiego Mistrza Polski w sezonie 2013/2014. 

SIATKARKOM SERDECZNIE GRATULUJEMY!

Rekrutacja na Podyplomowe Studium Logopedyczne na Wydziale Nauk Humanistycznych

Uprzejmie informujemy, że uruchomiona została dodatkowa rekrutacja na Podyplomowe Studia Logopedyczne.

Dodatkowa rekrutacja na kierunki Administracja, Stosunki międzynarodowe i Prawo

Uprzejmie informujemy, że trwa dodatkowa rekrutacja na następujące kierunki studiów, prowadzone na Wydziale Prawa i Administracji UKSW w roku akademickim 2014/2015: Administracja (studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne); Stosunki międzynarodowe (studia I i II stopnia stacjonarne). Prawo (studia jednolite magisterskie, niestacjonarne).

Oferta Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW dla studentów i absolwentów

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się się ofertą CSiDZ:

dla studentów - pobierz

dla absolwentów - pobierz

Nowoczesna infrastruktura ICT dla środowiska naukowego wkrótce dostępna!

Za sprawą umowy o dofinansowanie projektu „Centrum Technologii Informacyjnych Nauk Humanistyczno-Społecznych” podpisanej w dn. 09.09.2014 roku pomiędzy Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju możliwe będzie stworzenie nowoczesnego ośrodka informatyczno-technologicznego dla nauk humanistycznych i społecznych. Nasz Uniwersytet jest Liderem Konsorcjum realizującym to przedsięwzięcie. Pozostałymi członkami konsorcjum są: Ośrodek Przetwarzania Informacji oraz Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej.

Projekt zakłada zapewnienie środowisku naukowemu w Polsce z obszaru nauk humanistycznych i społecznych stałego i bezpiecznego dostępu do zaawansowanej infrastruktury informatycznej, umożliwienie prowadzenia nowoczesnych badań z zastosowaniem technologii społeczeństwa informacyjnego oraz zapewnienie jednostkom naukowym mającym siedzibę w Polsce łączności z międzynarodowymi naukowymi sieciami teleinformatycznymi.

http://www.uksw.edu.pl/files/ciąg znaków.jpg

Zapraszamy na kurs medialny „Oswoić media”

 Nasze szkolenia „kroimy na miarę”, według potrzeb klienta

·         bierzemy pod uwagę specyfikę zawodu i potrzeby uczestników

·         wykorzystujemy nasze długoletnie i wszechstronne doświadczenie w pracy w mediach – zarówno w studiu telewizyjnym, jak i w terenie – w sytuacjach stresowych, kryzysowych i niespodziewanych

·         naszym atutem są ćwiczenia praktyczne

·         ćwiczymy do skutku, przed kamerą, najtrudniejsze sytuacje, które mogą mieć miejsce w praktyce

Grupa: 8 osób

Terminy: 22-23 listopada 2014 r.; 7-8 lutego 2015 r., 18-19 kwietnia 2015 r.

Cena: 2 500 zł

UKSW i PSG wspólnie dla promowania etyki w biznesie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Polska Spółka Gazownictwa podjęły współpracę w zakresie propagowania etyki w biznesie. Celem wspólnych działań jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń i wiedzy w zakresie kształtowania społecznie odpowiedzialnych postaw, edukacja w duchu promowania etyki w biznesie oraz wypracowanie zasad zarządzania etyką w PSG. Jest to szczególnie potrzebne w okresie zmian organizacyjnych, przez które przechodzi Spółka. Planowane działania i wypracowane narzędzia będą pomocą i ułatwieniem w codziennej pracy w PSG.

Archiwum wiadomości

Jak dojechać do UKSW?

Cytat patrona

Nie można poprowadzić rzetelnego dialogu bez elementarnej wiedzy, koniecznej, aby umieć temu    z kim dialogujemy, ukazać nie tyle odmienne rozumienie, ile racje tych rozumień.

Stefan kardynał Wyszyński